Solceller på Åbytravet- En del av en hållbar travsport

Åbytravet följer de från Svensk Travsport uppsatta miljömål som säger:
-Vi som förbund ska arbeta för att utbilda och förbättra vår verksamhet gällande hållbarhet i linje med de uppsatta nationella miljömålen för Sverige och Agenda 2030 (FN:s plan för hållbar utveckling). Vi ska tillsammans med våra travsällskap och BAS-föreningar skapa hållbara lösningar för att minska vår påverkan på klimatförändringarna och skapa en positiv framtid. I vårt arbete med hållbarhet ska vi också skapa möjligheter för tillväxt och lönsamhet.
Åbytravet vill bidra till en hållbarare värld. Installationen av en solcellspark på taket över vår transityta är ett viktigt och stort steg i den riktningen.
 
– Solceller, laddstolpar och robotgräsklippare är en del av vår långsiktiga satsning för att skapa en klimatneutral arena. Det känns fantastiskt bra att vi nu kan dra nytta av ett av våra stora tak och bidra med en hållbar energiförsörjning, säger Åbytravets anläggningschef, Gunnar Johansson
 
– Förutom detta har vi sedan tidigare i vårt samarbete med Mölndal Energi att vi kör upp vår gödsel till Riskullaverken som förbränns och återkommer till oss i form av energi.
 
Åbytravet köper 100% förnybar energi från Mölndal Energi.
 
– Vi är väldigt glada för samarbetet, att vi tillsammans med Åbytravet skapar förutsättningar för lokalt producerad el och värme och en hållbar energiomställning.
Det är också ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi och på det viset kan vi hålla nere energikostnaderna, säger Richard Lundström, kundansvarig på Mölndal Energi.
 
Solcellerna kommer att bidra med ca 220 000 kWh förnybar el varje år vilket innebär en årlig besparing på hela 102 215 Kg/år av koldioxid. Den egenproducerade elen kommer att användas till driften av Åbytravet
Fakta om solcellsanläggningen
Använd takyta: 1 154 m2
Antal solcellspaneler: 486 st
Effekt: 238 kWp
Beräknad produktion: Cirka 220 000 kWh/år
Planerad driftsättning: Juni 2022
 
 
Till biljetterna

© Åbytravet 2024