LICENSKURSER

Vill du också komma närmare hästen och känna farten? Landets travskolor erbjuder kurser för både barn och vuxna på olika kunskapsnivåer. Läs mer på travsportens hemsida.

B-TRÄNARLICENS

Löpande på webben. Du gör först all teori på webben samt avlägger praktiskt och teoretiskt prov hos licensansvarig på Åbytravet.

MONTÉ- & KÖRLICENSUTBILDNINGEN

Nästa licenskurs startar tisdagen den 10 januari 2023.

PONNYLICENS (TRÄNA, KÖRA OCH/ELLER RIDA)

Nästa licenskurs startar tisdagen den 10 januari 2023.

Övrig information

Om du önskar komplettera provlopp för att förnya/behålla din licens eller bara önskar delta för träningens skull; kontakta oss senast 24 timmar innan aktuellt utbildningslopp.

Kontakt: Cecilia Olsson, 031-706 66 06 eller cecilia.olsson@aby.travsport.se

All licensutbildning för vuxna går genom Hästsportens Folkhögskola, läs mer om det HÄR!

Licenskurs VT- 2023

Följande datum är inplanerade under våren:
Utbildningslopp + provstarter = banan stängd för utomstående ekipage:
v.11              lördag 18/3        kl. 10.30-11.00 (stor häst) + teoriprov ponny kl. 12:30
v.12              tisdag 21/3        kl. 17.45- ca 18.15 & kl. 18.50 -19.15
v.12              lördag 25/3        kl. 10.30-11.00 (stor häst)
v.13              tisdag 28/3        kl. 17.45- ca 18.15 (ponny)
v.14              tisdag 4/4          kl. 17.45- ca 18.15 & kl. 18.50 -19
v.15              lördag 15/4        kl. 10.30-11.00 (stor häst)
v.16              tisdag 18/4        kl. 18.50 -19.15 
v.17              torsdag 27/4     kl. 18.50 -19.15
v.18              tisdag 2/5          kl. 18.50 -19.15
v.19              onsdag 10/5       kl. 18.50 -19.15
v.20              tisdag 16/5       kl. 18.50 -19.15
v.21              onsdag 24/5        kl. 18.50 -19.15

Tiden 17.45-ca 18.15 & 13:00-13:30 är Ponnylicenskurs
Tiden 18.50-19.15 & 10.30-11.00 är Storhästlicens
Kör- och Montélicens
Ponnylicens
B-tränar­licensutb.
Kompletterande lopp och fystest
Algot Scotts Minne 1 april med familjedag
Paralympiatravet

© Åbytravet 2023