Ungdoms­stipendium

SÖK STIPENDIUM!

År 2001 grundades ungdomsstipendiet av Harry Karlsson, som varje år delas ut till en ung och lovande inom travsporten. Stipendiaten utses av en kommitté som består av representanter från Åby Travsällskap.

VEM KAN SÖKA?

Stipendiet kan sökas av ungdom upp till 25 år, verksam inom Åbytravets upptagningsområde som visat engagemang och motivation inom travsporten och som önskar utbilda och vidareutveckla sig inom travsporten. Även organisation/enskild person kan ansöka om stöd till projekt som avser verka för utvecklingen av Åbytravets ungdomsverksamhet. Du kan även skicka in en ansökan och nominera en ungdom som du tycker borde få ÅTS Ungdomsstipendium.

ANSÖKAN

I din ansökan skall du presentera dig och din bakgrund samt utförligt precisera vad stipendiet skall användas till alt. personen du vill nominera samt varför.

Ansökan skall innehålla

  • Sedvanliga personuppgifter
  • Personlig beskrivning av dig själv och dina ambitioner / beskrivning av personen du vill nominera och varför
  • Tidigare verksamhet, meriter, utbildning
  • Beskrivning av vad du avser använda stipendiet till
  • Tidsplan för det du beskrivit enligt ovan
  • referenser

BESLUTSGÅNG

En stipendiekommitté bestående av representanter från Åby Travsällskap beslutar årligen om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiaten utses på grundval av insända handlingar där en helhetsbedömning görs av den sökande och dess ändamål med stipendiet. På dessa grunder sker också en bedömning av stipendiets belopp, där 20 000 kr är det högsta beloppet.

UTDELNING

Tillkännagivandet av den/de som erhållit stipendiet sker i samband Åbytravets Gala varje år.

REDOVISNING

Samtliga stipendiater ansvarar själv för genomförandet av det han/hon i sin ansökan sökt stipendier för. Stipendiaten skall, i efterhand, till Åby Travsällskap skriftligen redovisa användningen av stipendiet.

ANSÖKNINGSTID

Ansökan  ska vara Åby Travsällskap tillhanda senast den 26 januari 2024. Ansökan skickas till cecilia.olsson@aby.travsport.se  alt. via post  ”Åby Travsällskaps ungdomsstipendium”, Box 133, 431 22 Mölndal.

För övriga bestämmelser hänvisas till stadgarna.

Tidigare stipendiater
Till biljetterna

© Åbytravet 2024