Till aktiva: Tävlingsbanan är stängd lördag och söndag 25-26 september pga. av ridsportstävlingar.

Ungdoms­stipendium

SÖK STIPENDIUM!

År 2001 grundades ungdomsstipendiet av Harry Karlsson, som varje år delas ut till en ung och lovande inom travsporten. Stipendiaten utses av en kommitté som består av representanter från Åby Travsällskap.

VEM KAN SÖKA?

Stipendiet kan sökas av ungdom, upp till 25 år, verksam inom Åby Travsällskaps upptagningsområde, som tidigare visat engagemang och motivation inom travsporten och som önskar utbilda och vidareutveckla sig inom travsporten. Även organisation/enskild person kan ansöka om stöd för projekt som avser verka för utvecklingen av Åbytravets ungdomsverksamhet.

ANSÖKAN

I din ansökan skall du presentera dig och din bakgrund samt utförligt precisera vad stipendiet skall användas till.

Ansökan skall innehålla

  • Sedvanliga personuppgifter
  • Personlig beskrivning av dig själv och dina ambitioner
  • Tidigare verksamhet, meriter, utbildning
  • Beskrivning av vad du avser använda stipendiet till
  • Tidsplan för det du beskrivit enligt ovan referenser

BESLUTSGÅNG

En stipendiekommitté bestående av representanter från Åby Travsällskap beslutar årligen om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiaten utses på grundval av insända handlingar där en helhetsbedömning görs av den sökande och dess ändamål med stipendiet. På dessa grunder sker också en bedömning av stipendiets belopp, där 20 000 kr är det högsta beloppet.

Samtliga sökande till stipendiet meddelas skriftligen om beslutet.

UTDELNING

Tillkännagivandet av den/de som erhållit stipendiet sker i samband Åbytravets Gala varje år.

REDOVISNING

Samtliga stipendiater ansvarar själv för genomförandet av det han/hon i sin ansökan sökt stipendier för. Stipendiaten skall, i efterhand, till Åby Travsällskap skriftligen redovisa användningen av stipendiet.

ANSÖKNINGSTID

Ansökan skall vara Åby Travsällskap tillhanda senast 1 februari 2019. Ansökan skickas till: Åby Travsällskap, ”Åby Travsällskaps ungdomsstipendium”, Box 133, 431 22 Mölndal.

För övriga bestämmelser hänvisas till stadgarna.

Tidigare stipendiater
Klicka här
Gratis entré under hela oktober
Boka bord i restaurang Lyon
Svenskt Mästerskap 9 oktober

© Åbytravet 2021