Till aktiva på stallbacken: Vårt stallcafé är efter de nya restriktionerna tvunget att upphöra med all servering av mat och dryck efter 20:00 och stänga dörrarna 20:30. Förbudet gäller fram till den 24:e januari.

Svensk Travsport återinför publikstopp på Sveriges travbanor. Samtliga biljetter kommer att återbetalas.

Styrelsen

Sven Henriksson

Ordförande

sven.henriksson@jutabo.se

Hans-Göran Johansson

Vice Ordförande

Ove Conradsson

Ledamot

Anna-Karin Knight

Ledamot

Tony Löfqvist

Ledamot

Katarina Magnusson

Ledamot

Jonas Nilsson

Ledamot

0708-25 78 79

Maria Törnqvist

Ledamot

0705-68 25 10

Glenn Grimhage

Ledamot (kommunens repr.)

Bernt A Runberg

Ledamot, suppleant (kommunens repr.)

Erika Köhlin

Adjungerad styrelsen

0706-94 04 28

Kommande travprogram
Middag i Lyon 18:00-22:00
Publik och Covid-19
Tävlingsdagar 2021

© Åbytravet 2021