Styrelsen

Sven Henriksson

Ordförande

sven.henriksson@jutabo.se

Hans-Göran Johansson

Vice Ordförande

Ove Conradsson

Ledamot

Anna-Karin Knight

Ledamot

Tony Löfqvist

Ledamot

Katarina Magnusson

Ledamot

Jonas Nilsson

Ledamot

0708-25 78 79

Maria Törnqvist

Ledamot

0705-68 25 10

Glenn Grimhage

Ledamot (kommunens repr.)

Bernt A Runberg

Ledamot, suppleant (kommunens repr.)

Erika Köhlin

Adjungerad styrelsen

0706-94 04 28

Köp ditt program direkt hem
Middag i Lyon 18:00-22:00
Beslut om stopp för publik
Sweden International Yearling & Mix Sale

© Åbytravet 2020