Styrelsen

Peter Bronsman

Ordförande

Hans-Göran Johansson

Admir Zukanovic

Anna-Karin Knight

Ledamot

Tore Lund

Katarina Magnusson

Lars Järpedal

Glenn Grimhage

Ledamot (kommunens repr.)

Bernt A Runberg

Ledamot, suppleant (kommunens repr.)

Köp biljett
Publik och Covid-19
Sommaraktiviteter på Åby Travskola
Åby Stora Pris 14 augusti

© Åbytravet 2021