Styrelsen

Fredrik Tenfält

Ordförande

Berth Ottosson

Vice Ordförande

0705-62 50 37

Stefan Albrechtsson

Ledamot

0708-14 03 80

Bo Falsig

Ledamot

0705-84 16 76

Jonas Nilsson

Ledamot

0708-25 78 79

Katarina Olofsson

Ledamot

0706-59 68 84

Hans-Göran Johansson

Ledamot

Sven Henriksson

Ledamot

sven.henriksson@jutabo.se

Bernt A Runberg

Ledamot, suppleant (kommunens repr.)

Glenn Grimhage

Ledamot (kommunens repr.)

Erika Köhlin

Adjungerad styrelsen

0706-94 04 28

Lunch i Lyon
Tjejkväll
Konferens
Travskolan

© Åbytravet 2020