Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har Svensk Travsport tagit beslut om stopp för publik på svenska travtävlingar.

Beslutet gäller tillsvidare och Svensk Travsport fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information om och när nya beslut tas.

Styrelsen

Fredrik Tenfält

Ordförande

Berth Ottosson

Vice Ordförande

0705-62 50 37

Stefan Albrechtsson

Ledamot

0708-14 03 80

Bo Falsig

Ledamot

0705-84 16 76

Jonas Nilsson

Ledamot

0708-25 78 79

Katarina Olofsson

Ledamot

0706-59 68 84

Hans-Göran Johansson

Ledamot

Sven Henriksson

Ledamot

sven.henriksson@jutabo.se

Bernt A Runberg

Ledamot, suppleant (kommunens repr.)

Glenn Grimhage

Ledamot (kommunens repr.)

Erika Köhlin

Adjungerad styrelsen

0706-94 04 28

Lunch i Lyon - STÄNGT
Beslut om stopp för publik
Konferens
Svenskt Mästerskap 10 oktober

© Åbytravet 2020