Åby Trav­sällskap

Den 28 juni 1936 invigdes Åbyfältets trav- och galoppbana och Åbyfältet blev den sjätte travbanan i landet, men det var många turer innan anläggningen stod färdig. Eldsjälen för projektet, Henning Krafft, tröttnade dock inte. Både Göteborgs och Mölndals stad uppvaktades och efter många förhandlingar och goda kontakter stod Mölndal som segrare. Det nybildade AB Åbyfältet fick dels köpa och dels arrendera mark för en kombinerad trav- och galoppbana, där Västsvenska Trav- och galoppsällskapet stod som arrangör för tävlingarna.

1945 delades sällskapet upp i Västsvenska Travsällskapet och Västsvenska Galoppsällskapet. I oktober 1976 reds dock den sista galopplöpningen för Åbys del och 1980 ombildades Västsvenska Travsällskapet till nuvarande Åby Travsällskap.

Medlemskap

Ett medlemskap i Åby Travsällskap är ett måste för dig med genuint travintresse. Här är du en del i en social gemenskap, där du träffar andra med samma intresse och får ta del av travet på ett annat sätt än vanligt.

Du får också ta del av intressanta händelser som rör Åbytravet i samma stund som pressreleaser går ut till pressen.

Du påverkar

Som medlem i Åby Travsällskap är du med och påverkar de beslut som tas gällande verksamheten/föreningen. Detta gör du främst genom att deltaga på föreningsstämman, men även genom den dialog som förs genom t ex Åby Forum. I Åby Forum samlas Åby Travsällskap och dess intresseföreningar för att gå igenom aktuella frågor som rör Åbytravet.

Styrelsen måste följa de instruktioner som stämman ger så länge som dessa inte strider mot föreningens stadgar eller lag. Därför är det av stor vikt att du deltar på föreningens stämma. Här kan du bland annat påverka genom att framföra dina åsikter och argument och inte minst delta i röstningen. Du kan såklart också utnyttja din frågerätt, som innebär att varje medlem har rätt att ställa frågor till styrelsen och även få svar på dessa.

Det ska påpekas att stämman bara får besluta i frågor som finns angivna i kallelsen. För att få en viss fråga behandlad på stämman kan man som medlem skicka in en motion till styrelsen. En motion ska innehålla ett tydligt krav eller förslag som stämman kan ta ställning till men i övrigt finns inga bestämmelser om hur motionen ska se ut. I stadgarna framgår när en motion senast ska ha kommit styrelsen tillhanda.

Vill du bli medlem i Åby Travsällskap?

I medlemsskapet (500 kr/kalenderår) ingår:

  • Fri entré för medlem inklusive en gäst
  • Tillgång till gästrummet på tävlingsdagar (om gästrummet är uppbokat är ni välkomna till hästägarläktaren)
  • Möjlighet att prenumerera på Åbys travprogram mot portokostnad (650 kr/kalenderår)

Är du medlem i någon av Åbytravets intresseföreningar får du 200 kr i rabatt på medlemsavgiften. För dig under 25 år är medlemskapet gratis!

Varmt välkommen med din ansökan!

Till biljetterna
Smash Into Pieces

© Åbytravet 2024