Kör- och Montélicens

Nästa Kursstart är planerat till VT-2023

Vid tillräckligt många anmälda så kör vi även en omgång HT-2022. 
Kontakta Åbytravet vid intresse!

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger á 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

Behörighetskrav
Deltagarens ska ha goda kör-/ridkunskaper, minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan kör-/montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. I montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart. Kursdeltagare skall ha fyllt minst 15 år för att få delta i kursen. Även om en deltagare redan innehar montélicens är det rekommenderat att köra en full utbildningsomgång för att få körlicens. Det ligger på den utbildningsansvariges ansvar att avgöra om en person är tillräckligt kompetent för att köra färre utbildningslopp.

Kursen bör gås i första hand med egen/lånad häst.
Travskolan kan vid vissa tillfälle erbjuda möjlighet att hyra häst.

Vi samlas inför varje tillfälle i Travskolans nya lokal (bredvid Berghs loge) (hästen ska då vara värmd).
Träffarna beräknas ta ca 2–2 ½ timme per gång.

Om du önskar komplettera provlopp för att förnya/behålla din licens eller bara önskar delta för träningens skull; kontakta kursledare senast 24 timmar innan aktuellt utbildningslopp.

Inför varje licenstillfälle så ska deltagaren meddela vilken häst som ska användas.
Anmälan till cecilia.olsson@aby.travsport.se eller ring 031-706 66 06.

Utbildningslopp vardag: anmäl senast måndag kl. 12.
Utbildningslopp lördag: anmäl senast torsdag kl.12.

VÄLKOMMEN TILL
KÖR-& MONTÉLICENSKURS  – ÅBYTRAVET

Pris
Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens
Folkhögskola och kostar därför endast 1700 kr.

Anmälan
Anmälan görs via www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursen genomförs av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Åby Travskola

Frågor: Kontakta Cecilia Olsson, 031-706 66 06 eller cecilia.olsson@aby.travsport.se

Åby Monté Trophy 30 juni
Sommaraktiviteter på Travskolan
1 juni släpper vi biljetterna till Åby Stora Pris

© Åbytravet 2022