Kompletterande lopp och fystest

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

KOMPLETTERINGSLOPP

Enligt reglementet ger godkänd utbildningsomgång körbehörighet de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För körbehörighet tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter.

Med aktiviteter menas:

  • Totalisatorlopp
  • B-lopp (poänglopp)
  • Kvallopp
  • Premielopp
  • Registrerat utbildningslopp

Behöver du komplettera din nuvarande licens med aktiviteter?
Det finns möjlighet att delta under kör- och montéutbildningen under våren.

Kontakta Cecilia Olsson 031-706 66 06 eller travskola@aby.travsport.se

FYSTEST

Fystest krävs för samtliga ryttare från 2019. Fystestet kan göras när som helst under året och gäller då för nästkommande år. Varje år ska ett nytt fystest genomföras för att kunna förnya licensen.

Datum för fystest                                                   *föranmälan krävs
Tisdag 28 september kl. 17:00
Tisdag 19 oktober kl. 17:00

Klicka här för att se vad fystestet innehåller

ANMÄLAN

Frågor och anmälan löpande till Cecilia Olsson 031-706 66 06  el. travskola@aby.travsport.se
Klicka här
Åbytravet informerar om Covidpass
Legolas Minne 11 december

© Åbytravet 2021