Högre prissummor på Åby

Under november och december kommer prissummorna höjas i flertalet propositioner.
Klicka på länken för att se ändringarna för november.

Nya prissummor november

Algot Scotts Minne 1 april med familjedag
Paralympiatravet

© Åbytravet 2023