031 - 706 66 00
info@aby.travsport.se

Info om banan

Provloppen den 11 februari är inställda p.g.a arbetetet med belysningen på innerplan. Provloppen körs istället måndag den 10 februari. Anmälan senast fredag 7 februari kl 14. Stora banan är stängd tisdag den 11 februari, onsdag den 12 februari och på torsdag den 13 februari öppnar banan kl 14.00. Paddocken är öppen som vanligt

Lunch i Lyon
Bruce Springsteen 70 - Tribute
Glenn Strömberg 25 september
Svenskt Mästerskap 12 oktober

© Åbytravet 2019