Till aktiva på stallbacken: Vårt stallcafé är efter de nya restriktionerna tvunget att upphöra med all servering av mat och dryck efter 20:00 och stänga dörrarna 20:30. Förbudet gäller fram till den 24:e januari.

Svensk Travsport återinför publikstopp på Sveriges travbanor. Samtliga biljetter kommer att återbetalas.

Andelshästar hos André Eklundh


 
Välstammade unghästar säljes som andelshästar!
Uncle och United Töll!
Åby Travhästägareförening erbjuder andelar i två olika team med ettåringarna United Töll och Uncle Töll med 
20 andelar i vardera team.

Hästarna kommer att köras in och tränas av André Eklund.
Båda hästarna är uppfödda av Inge Carlsson Töllebäck, Istorp och finns att titta på hos Inge fram till den 1/9. United Töll är efter Ken Warkentin och Uncle Töll efter Bear Summit.
United Töll och Uncle Töll säljs i 20 andelar á 4 688 kronor. Moms ingår med 938 kronor och återfås inom cirka två
månader efter det att andelsgruppen satts igång.
Månadskostnad 600–800 kronor per andel. Administration kommer att hanteras av Easy KB
Kommentera nedanför eller maila ditt intresse eller ring någon i styrelsen för Åby Hästägareförening.
Berth Ottosson: 0705-625037 berth.ottosson@gmail.com
Henrik Olsson: 0709-904231 slatten32@hotmail.com
Middag i Lyon 18:00-22:00
Publik och Covid-19
Tävlingsdagar 2021
Ge bort en hästupplevelse

© Åbytravet 2021