Åby informerar:

Licenskurser

B-tränarlicens

Löpande på webben. Du gör först all teori på webben samt avlägger praktiskt och teoretiskt prov hos kursledare på Åby Travskola.

Monté- & körlicensutbildningen 2019

Ansvarig utbildare: Sanna Langmarker

Tider nedan är då banan är reserverad för utbildning!
Det går bra att köra på lilla banan.

v.6 tisdag 5/2 – kl.18.00 – Uppstart, Åby Teori –utan häst
v.7 tisdag 12/2 – utbildningslopp 1 – Kl. 18:20-18:50
v.8 tisdag 19/2 – utbildningslopp 2 – Kl. 18:20-18:50
v.9 lördag 2/3 – utbildningslopp 3 – Kl. 10:50-11:20
v.10 lördag 9/3 – utbildningslopp 4 – Kl. 10:50-11:20
v.11 lördag 16/3 – utbildningslopp 5 – Kl. 10:50-11:20
v.12 lördag 23/3 – utbildningslopp 6 – Kl. 10:50-11:20
v.13 lördag 30/3 – utbildningslopp 7 – Kl. 10:50-11:20
v.14 tisdag 2/3 – utbildningslopp 8 (autostart? ) – Kl. 18:20-18:50
v.15 lördag 13/3 – utbildningslopp 9 – Kl. 10:50-11:20
v.16 tisdag 16/3 – utbildningslopp 10 – Kl. 18:20-18:50
v.17 –
v.18 tisdag 30/3 – utbildningslopp 11 – Kl. 18:20-18:50
v.19 –
v.20 tisdag 14/5 – utbildningslopp 12 – Kl. 18:20-18:50
v.21 tisdag 21/5 – utbildningslopp 13 – Kl. 17:50-18:20
v.22 lördag 1/6 – utbildningslopp 14 + teoriprov – Kl. 10:50-11:20
v.23 –
v.24 tisdag 11/6 – utbildningslopp 15 –klart! – Kl. 18:20-18:50

Med reservation för ändringar.

Om du inte går licenskursen men önskar vara med i utbildningslopp för stor häst,
kontakta Cecilia Olsson 0702-30 58 25  senast 24 timmar innan aktuellt utbildningslopp.

Ponnylicens (träna, köra eller/och rida) 2019

Ansvarig utbildare: Erika Köhlin

Tider nedan är då banan är reserverad för utbildning!
Det går bra att köra på lilla banan.

v.2 Tisdag 8/1 – (Höglanda) – Teori kl.17:30-19:30
v.2 lördag 12/1 – utbildningslopp 1 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.3 lördag 19/1 – utbildningslopp 2 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.4 lördag 26/1 – utbildningslopp 3 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.5 tisdag 29/1 – utbildningslopp 4 – kl. 17:30-18:10 & 19:10-19:40
v.6 tisdag 5/2 – utbildningslopp 5 – kl. 17:30-18:10 & 19:10-19:40
v.7 tisdag 12/2 – utbildningslopp 6 – kl. 17:30-18:10 & 19:10-19:40
v.8 tisdag 19/2 – utbildningslopp 7 – kl. 17:30-18:10 & 19:10-19:40
v.9 lördag 2/3 – utbildningslopp 8 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.10 lördag 9/3 – utbildningslopp 9 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.11 lördag 16/3 – utbildningslopp 10 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.12 lördag 23/3 – utbildningslopp 11 + teoriprov – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.13 lördag 30/3 – utbildningslopp 12 – kl. 13:00-13:40 & 14:40 -15:20
v.14 tisdag 2/3 – utbildningslopp 13 (autostart? ) – kl. 17:30-18:10 & 19:10-19:40
v.15 söndag 14/4 – prel. Debut Åby, ponnytravdag

Med reservation för ändringar.

Om du inte går licenskursen men önskar vara med i utbildningslopp för ponny,
kontakta Erika Köhlin 0706-94 04 28 senast 24 timmar innan aktuellt utbildningslopp.

All licensutbildning för vuxna går genom Hästsportens Folkhögskola, läs mer om det HÄR!

B-tränarlicensutb.

För dig med kunskap och egen travhäst.

För dig med kunskap och egen travhäst.

För dig med kunskap och egen travhäst.

B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.
Utbildningen kan genomföras på två sätt. Antingen görs den teoretiska delen som distansutbildning på webben (tre praktiska tillfällen tillkommer) eller som traditionell utbildning på plats i någon av Åbys lokaler.
Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk Travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Behörighetskrav
För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licensen kan lösas vid 18 års ålder.

Kursstart
Löpande via webben. Du gör först all teori på webben samt avlägger praktiskt och teoretiskt prov hos kursledare på Åby Travskola.

Mer info om webbutbildningen:
Här!

Anmälan till kursen via Hästsportens Folkhögskola:
Anmäl här!

Efter avslutad webbkurs sker bokning av praktiskt & teoretiskt prov till kursledare:
Sanna Langmarker, 070-230 58 25 (mån – fre, 7-16)

Priser
Webb: 900kr

Vill du återuppta din b-licens och har frågor kring det, kontakta kursledare:
Cecilia Olsson, 070-230 58 25 (mån – fre, 7-16)

Mer info om licens & förnyelse av licens:
Här!

All licensutbildning sker i samarbete med Hästsportens Folkhögskola & Åby Travskola.

 

Kör- och monté- licens

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger á 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk…

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger á 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

Behörighetskrav
Deltagarens ska ha goda kör-/ridkunskaper, minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan kör-/montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. I montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart. Kursdeltagare skall ha fyllt minst 15 år för att få delta i kursen. Även om en deltagare redan innehar montélicens är det rekommenderat att köra en full utbildningsomgång för att få körlicens. Det ligger på den utbildningsansvariges ansvar att avgöra om en person är tillräckligt kompetent för att köra färre utbildningslopp.

Kursstart
Februari 2019

Pris
Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens
Folkhögskola och kostar därför endast 1700 kr.

Anmälan
Anmälan görs via www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursen genomförs av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Åby Travskola

Kompletterande lopp och fystest

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

KOMPLETTERINGSLOPP

Enligt reglementet ger godkänd utbildningsomgång körbehörighet de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För körbehörighet tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter. Med aktiviteter menas:

  • Totalisatorlopp
  • B-lopp (poänglopp)
  • Kvallopp
  • Premielopp
  • Registrerat utbildningslopp

Behöver du komplettera din nuvarande licens med aktiviteter?
Det finns möjlighet att delta under kör- och montéutbildningen under våren.
Anmälan till kompletteringslopp görs via www.hastsportensfolkhogskola.se

FYSTEST

Fystest krävs för samtliga ryttare från 2019. Fystestet kan göras när som helst under året och gäller då för nästkommande år. Varje år ska ett nytt fystest genomföras för att kunna förnya licensen.

Klicka här för att se vad fystestet innehåller

ANMÄLAN
Frågor och anmälan löpande till Cecilia Olsson 0702-30 58 25 el. travskola@aby.travsport.se

Ponnylicens

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

Kursen arrangeras en gång om året. För att gå licensutbildningen skall deltagaren kunna sela och köra hästen på egen hand, vara godkänd i guldkursen eller ha motsvarande kunskaper.

Kursstart
Nästa kursstart januari 2019.

Klicka här för mer kursinfo!

Kontakt och anmälan
Maila din anmälan till travskola@aby.travsport.se

För frågor kontakta Cecilia Olsson på 0702-30 58 25.