Åby informerar:

Licenskurser

KURSSTARTER

B-tränarlicens
Löpande på webben. Du gör först all teori på webben samt avlägger praktiskt och teoretiskt prov hos kursledare på Åby Travskola.

Monté- & körlicensutbildningen
Februari 2017

Ponnylicens (träna, köra eller/och rida)
Januari 2017

All licensutbildning för vuxna går genom Hästsportens Folkhögskola, läs mer om det HÄR!

B-tränarlicensutb.

För dig med kunskap och egen travhäst.

För dig med kunskap och egen travhäst.

För dig med kunskap och egen travhäst.

B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.
Utbildningen kan genomföras på två sätt. Antingen görs den teoretiska delen som distansutbildning på webben (tre praktiska tillfällen tillkommer) eller som traditionell utbildning på plats i någon av Åbys lokaler.
Efter avslutad kurs ska du ha god kännedom om travsporten och om tävlingsreglementet för Svensk Travsport. Handhavande av häst i travträning och rutiner under en tävlingsdag ingår också. Dessutom ska du vara införstådd med hur man tar hand om sin häst på ett djurskyddsmässigt säkert sätt.

Behörighetskrav
För att få gå kursen krävs att du har goda kunskaper i hästhållning, kan sela ut och köra en travhäst i angivet motionstempo på travbanan. Du kan gå kursen från och med det år du fyller 16. Licensen kan lösas vid 18 års ålder.

Kursstart
Löpande via webben. Du gör först all teori på webben samt avlägger praktiskt och teoretiskt prov hos kursledare på Åby Travskola.

Mer info om webbutbildningen:
Här!

Anmälan till kursen via Hästsportens Folkhögskola:
Anmäl här!

Efter avslutad webbkurs sker bokning av praktiskt & teoretiskt prov till kursledare:
Sanna Langmarker, 070-230 58 25 (mån – fre, 7-16)

Priser
Webb: 900kr + moms

Vill du återuppta din b-licens och har frågor kring det, kontakta kursledare:
Sanna Langmarker, 070-230 58 25 (mån – fre, 7-16)

Mer info om licens & förnyelse av licens:
Här!

All licensutbildning sker i samarbete med Hästsportens Folkhögskola & Åby Travskola.

 

Kör- och monté- licens

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger á 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk…

För dig som vill tävla i trav eller monté startar en kurs varje vårtermin. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattas av 15 gånger á 3 timmar där varje tillfälle innefattar ett utbildningslopp med efterföljande teoripass.

Behörighetskrav
Deltagarens ska ha goda kör-/ridkunskaper, minst ett års erfarenhet från snabbjobb innan kör-/montélicensutbildningen påbörjas, då denna är att betrakta som en uppkörningsperiod. I montéutbildningen krävs också stor fysisk styrka hos ryttaren. Deltagaren ska även ha en allmän kännedom om voltstart. Kursdeltagare skall ha fyllt minst 15 år för att få delta i kursen. Även om en deltagare redan innehar montélicens är det rekommenderat att köra en full utbildningsomgång för att få körlicens. Det ligger på den utbildningsansvariges ansvar att avgöra om en person är tillräckligt kompetent för att köra färre utbildningslopp.

Kursstart
Februari 2017

Pris
Kursen är till stor del finansierad genom Hästsportens
Folkhögskola och kostar därför endast 1700 kr plus moms.

Anmälan
Anmälan görs via www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursen genomförs av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Åby Travskola

Kompletterande lopp och fystest

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

För att behålla din kör- och/eller montélicens krävs ett antal aktiviteter varje år.

KOMPLETTERINGSLOPP

Enligt reglementet ger godkänd utbildningsomgång körbehörighet de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För körbehörighet tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter. Med aktiviteter menas:

  • Totalisatorlopp
  • B-lopp (poänglopp)
  • Kvallopp
  • Premielopp
  • Registrerat utbildningslopp

Behöver du komplettera din nuvarande licens med aktiviteter?
Det finns möjlighet att delta under kör- och montéutbildningen under våren.
Anmälan till kompletteringslopp görs via www.hastsportensfolkhogskola.se

FYSTEST

Ett obligatoriskt fystest för montéryttare infördes för nya ryttare den 1 januari 2013. De ryttare som under perioden 2014-2016 inte ridit totalt minst 15 lopp måste klara ett fystest innan licensen kan förnyas från 2017. Som lopp räknas, i det här fallet, även kvallopp och utbildningslopp. Utbildningsomgång räknas som tio lopp.

Fystestet, som består av löpning 3 km (maxtid 15 min), 10 st armhävningar, jägarvila mot vägg 1 min, plankan på tå 1 min och burpees 1 min, genomförs av utbildningsansvarig på travbanan.

ANMÄLAN
Frågor och anmälan löpande till Sanna Langmarker 0702-30 58 25 el. sanna.langmarker@aby.travsport.se

Ponnylicens

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

För dig som vill tävla. Ponnylicens krävs för att få tävla i ponnytrav och ponnymonté.

Kursen arrangeras en gång om året. För att gå licensutbildningen skall deltagaren kunna sela och köra hästen på egen hand, vara godkänd i guldkursen eller ha motsvarande kunskaper.

Kursstart
Nästa kursstart januari 2017.

Klicka här för mer kursinfo!

Kontakt och anmälan
Maila till frida.edin@aby.travsport.se