Funktionärer

Åbytravets Funktionärsförening är en intresseförening bestående av Åbytravets tävlingsfunktionärer.

STYRELSE:

Ordförande: Magnus  Sjölund
Kassör: Ida Lindström
Sekreterare: Peter Strömvall
Styrelseledamöter: Marlene Hammargren och Roger Lidberg
Styrelsesuppleanter: Åsa Carlström och Håkan Enyck
Revisor: Thomas Lindholm
Revisorssuppleant: Daniel Hult
Valberedning: Steen Halberg och Magnus Eriksson
Utbildningsansvarig: Marlene Hammargren
Resekommitté: Ida Lindström, Steen Halberg och Peter Strömvall

Köp dina biljetter och menypaket till 2022 års travtävlingar här
Åby Monté Trophy 30 juni
Sommaraktiviteter på Travskolan
1 juni släpper vi biljetterna till Åby Stora Pris

© Åbytravet 2022