Åby Damklubb

Åby Damklubb bildades 1986 och är en intresseorganisation inom Åby Travsällskap, vars främsta uppgift är att värna om tjejerna inom travsporten.

Klubben har ca 70 medlemmar inom olika kategorier som alla på något sätt har anknytning till travet. Förutom detta har Damklubben en hel del andra funktioner såsom hjälpa till vid olika arrangemang som anordnas vid Åby Travet, regelbundet hålla aktiviteter på tävlingsdagarna, andelsförsäljning, anordna studie- och trivselresor för medlemmarna och sponsra klubbens kvinnliga körsvenner i olika sammanhang.

Medlemskap kostar 50 kr/år – Postgiro 72 18 52-2

ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Olofsson, 0300-541464 eller 0708-908533, ann-kristin@olofsson.homedns.org eller ann-kristin.olofsson@aby.travsport.se

KASSÖR

Marianne Henriksson, 031-987188

SEKRETERARE

Ann-Charlotte Svahn, 031-7954267, ann-charlotte.svahn@aby.travsport.se

LEDAMÖTER

Elsie Andersson, 031-877533
Ulla Gustafsson, 031-917750
Ann Jansson, 031-288957
Ingrid Larsson, 031-442994
Anita Gademyr, 0300-27703
Gulli Rudqvist, 031-274317
Margareta Cederholm

REVISORER

Barbro Östensson
Jeanette Gustafsson

Algot Scotts Minne 1 april med familjedag
Paralympiatravet

© Åbytravet 2023