Åby Damklubb

Åby Damklubb bildades 1986 och är en intresseorganisation inom Åby Travsällskap, vars främsta uppgift är att värna om tjejerna inom travsporten.

Klubben har ca 60 medlemmar inom olika kategorier som alla på något sätt har anknytning till travet. Förutom detta har Damklubben en hel del andra funktioner såsom hjälpa till vid olika arrangemang som anordnas vid Åbytravet, möten med olika aktiviteter, anordna studie- och trivselresor för medlemmarna och sponsra klubbens kvinnliga körsvenner i olika sammanhang.

Medlemskap kostar 100kr/år – Postgiro 72 18 52-2

ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Lolo Olofsson 0708-908533, lolo.olofsson@gmail.com

KASSÖR

Ann- Christian Lärk 072-700 16 83

SEKRETERARE

Ann-Charlotte Svahn 070-834 42 52  ann-charlotte.svahn@aby.travsport.se

LEDAMÖTER

Elsie Andersson, Ulla Gustafsson, Marie Karlgren, Margareta Cederholm, Gulli Rudqvist, Ann Jansson

REVISORER

Kerstin Löfqvist
Janette Gustafsson

Till biljetterna
Smash Into Pieces

© Åbytravet 2024