Åby informerar:

Tävling på Åby

På ÅbyTravet arrangeras det travtävlingar i stort sett varje vecka.

Tävling

På ÅbyTravet arrangeras det travtävlingar i stort sett varje vecka. Oftast är det torsdags-eller onsdagskvällar som gäller. Under året står också Åby som värd för V75-tävlingarna 6 lördagar. Höjdpunkterna 2018 är Olympiatravet 28 april samt Åby Stora Pris meetingen den 10-11 augusti, då vi kör trav två dagar i rad!

Tävlingsserier 2018

Dr Schaette B-tränarserie

Dr Schaette B-tränarserie är en serie i tolv omgångar på Åby mellan januari och december för B-tränade hästar.

Dr Schaette B-tränarserie är en serie i tolv omgångar på Åby mellan januari och december för B-tränade hästar.

Dr Schaette B-tränarserie är en serie i tolv omgångar på Åby mellan januari och december för B-tränade hästar.

Dr Schaette B-tränarserie  2019! 

 

Totalt 12 omgångar 2019

190307

190404

190417

190509

190522

190613

190725

190815

190904

191023

191127

191218 Final

 

 

Executive Caviars Stoserie

Brizys montéryttarserie

Brizys montéryttarserie är en serie i 15 omgångar på Åby mellan mars och december.  

Brizys montéryttarserie är en serie i 15 omgångar på Åby mellan mars och december.  

Brizys montéryttarserie är en serie i 15 omgångar på Åby mellan mars och december.  

 

Brizys montéryttarserie är en serie i 12 omgångar på Åby mellan februari och december.

Regler
Ryttaren erhåller poäng i serien motsvarande prisplacering enligt skalan 15-10-8-5-4-3. Övriga ekipage som ej är diskvalificerad, distanserade eller utgått erhåller 1 poäng. Ryttare som i loppet döms för en drivningförselse fråntas 4 poäng på ryttarens totalpoäng.

Brizys hederspris till segrande hästs ägare och ryttare i samtliga omgångar.
Brizys hederspris till de tre främst placerade ryttarna i årets serie hyllas i vinnarcirkeln efter sista omgången.

Omgångar 2019:

190202

190214

190307

190321

190530

190725

190801

190815

190904

191003

191127

191218 Final

 

Knutsson Rising Star Cup

Knutsson Rising Star Cup är en serie för lärlingar och ungdomar med E- eller F-licens om totalt 15 omgångar med final den 20 december.

Knutsson Rising Star Cup är en serie för lärlingar och ungdomar med E- eller F-licens om totalt 15 omgångar med…

Knutsson Rising Star Cup är en serie för lärlingar och ungdomar med E- eller F-licens om totalt 15 omgångar med final den 20 december.

Regler
De tolv körsvenner som samlar flest poäng under seriens 13 första omgångar går till final. Finalomgångens två lopp räknas i slutpoängställningen som korar seriens totalvinnare. Körsvenner erhåller poäng i serien motsvarande prisplacering enligt skalan 12-8-6-5-4-3-2-1. I de två finalomgångerna 20 december är skalan 24-16-12-10-8-6-4-2. Vid drivningsförselser avgår fyra poäng på körsvennens totala poäng.

Omgångar 2019:

190202

190227

190314

190327

190410

190425

190530

190627

190801

190907

191003

191031

191127

191212 Final

191212 Final

Pokalloppen

Konung Gustaf V var en trogen och välsedd gäst på Åby under banans första decennier. Loppet kördes för första gången 1941 och år 1948 skänkte Kung Gustaf V sitt vandringspris till loppet som året därpå döptes till Konung Gustaf V:s Pokal. Denna pokal har sedan dess vandrat mellan större delen av Sveriges travande elit. Drottning Silvias Pokal har funnits sedan 1983.

Konung Gustaf V var en trogen och välsedd gäst på Åby under banans första decennier. Loppet kördes för första gången…

Konung Gustaf V var en trogen och välsedd gäst på Åby under banans första decennier. Loppet kördes för första gången 1941 och år 1948 skänkte Kung Gustaf V sitt vandringspris till loppet som året därpå döptes till Konung Gustaf V:s Pokal. Denna pokal har sedan dess vandrat mellan större delen av Sveriges travande elit. Drottning Silvias Pokal har funnits sedan 1983.

Pokalloppen lockar varje år de allra bästa 4-åringarna. Uttagningsloppen håller alltid högsta kvalitet, de främsta kvalificerar sig till finalerna. Finalen i Drottning Silvias Pokal och Konung Gustaf V:s Pokal avgörs i maj månad – en toppdag med trav i världsklass.

Anmäl till Euro Classic Trot

Euro Classic Trot är ett samlingsnamn för Kungapokalen, Drottning Silvias Pokal och SprinterMästaren/Stosprintern. De två förstnämnda körs på Åby, de sistnämnda i Halmstad. För att vara startberättigad i dessa lopp krävs att hästägaren betalar insatser.

Hästägare (företrädaren) får en informationsfolder med posten några veckor innan anmälan till första insatsen. Nu går det även bra att administrera din anmälan själv via ditt hästägarkonto på Svensk Travsport.

För mer information om Euro Classic Trot, kontakta antingen ÅbyTravet (Charlotta Blixt) 031 – 706 66 06, eller HalmstadTravet 035 – 10 91 80.

Klicka här för mer info om Pokalloppen på Åby!

 

Tävlingsrutiner

Läs igenom våra tävlingsrutiner inför ditt besök på Åby. Tänk säkerhet och lycka till med din starthäst!

Läs igenom våra tävlingsrutiner inför ditt besök på Åby. Tänk säkerhet och lycka till med din starthäst!

Läs igenom våra tävlingsrutiner inför ditt besök på Åby. Tänk säkerhet och lycka till med din starthäst!

Tävlingsrutiner

På TV-skärmar i stallen visas ”Stallkanalen” dvs tid till defilering, tid till start, loppfilmen och repriser. Du kan skritta av/jogga din häst på defileringsvolten, på innerplanens 800 meters bana. Montéhästar ska sadlas av vid inskrivningen.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TÄVLINGSPADDOCK
Endast behöriga får vistas i paddockområdet.
Hästar har alltid företräde gentemot människor och fordon.
Häst bör ledas för hand av tränare/skötare i paddockområdet, särskilt inom paddock A och B.
Hundar måste vara kopplade. Visa hänsyn och hjälp varandra för största möjliga trivsel och säkerhet.

ALKOTEST
Sker i inskrivningen och är obligatoriskt i alla lopp för körsvenner och ryttare. Körsven och ryttare betraktas som anländ till banan när alkotest genomförts (§ 37).

BARFOTAINFORMATION
Tränaren är skyldig att lämna barfotainformation till inskrivningen senast en timme innan V4/V5/V65/V64/V86/V75-loppen, övriga lopp 15 minuter innan utsatt starttid. Övriga upplysningar gällande barfotainformation finns att få på inskrivningen.

BESTRAFFNING
Meddelas på resultatlistorna som finns i inskrivningen. Måldomarnämnden kontaktar ekipagekontrollanten som meddelar de aktiva under tävlingarna. Ansvaret är dock alltid den aktives.

DEFILERING
Samling på defileringsvolten i vänstervarv, klocka finns för nedräkning. Högtalarbesked från ekipagekontrollanten när defilering kan påbörjas. Defilering i högervarv (bakvarv) samlat och i nummerordning. Häst får vara uppcheckad vid defileringen, men ingen form av huvudstång får användas i defilering på ÅbyTravet.

DISKVALIFIKATION
Meddelas via högtalare genom bandomarnämnden och på informationstavlorna runt banan.

GRINDAR
Defileringsgrinden: 1) vid defilering 2) utfart påbörjad värmning
Huvudgrinden: 1) både ut- och infart värmning 2) materialfel 3) infart efter lopp

GÄSTBOXLISTA
Kan erhållas i stallbacksinfarten och finns anslaget vid inskrivningen. Använd alltid tilldelad box och kontakta inskrivningen vid frågor eller byte.

FÖRHÖRSRUM
Finns i inskrivningen för kuskar/ryttare/tränare med möjlighet att se måldomarnämndens översiktsfilm. Kallelse från måldomarnämnden via högtalare.

HOVSLAGARE
Jourhavande hovslagare finns i paddock B, i anslutning till torget. Tel: 0705-81 03 68

IDENTIFIERING
Identifieringspersonal söker upp häst och tränare vid tilldelad gästboxplats. (Identifieringsregler finns i tävlingsreglementet §§ 36-37.)

KÖRSVENS- OCH TRÄNARRUM
Gästande kuskar, ryttare och tränare aktuell tävlingsdag kan vistas i lokalerna ”A-tränare” och ”B-tränare” bredvid Stalltorget.

MATERIALFEL
Vid materialfel efter defilering körs hästen till defileringsvolten där ekipagekontrollant och materialförvaltaren finns. Materialfelsverkstad med diverse utrustning finns vid defileringsvolten.

MONTÉVÄGNING
Alla ryttare ska vägas efter loppets genomförande. Ut och infart till stallområdet i samband med lopp sker vid defileringsvolten. Vägning innan lopp sker i inskrivningen och skall vara avslutad 40 minuter före aktuellt lopp. Vägning efter lopp skall ske omedelbart efter avslutat lopp av alla ryttare. Företräde har ekipage 1-3 i mål för snabbare resultatredovisning.

NUMMERTECKEN
Hämtas ut i inskrivningen och återlämnas väl rengjorda senast 15 minuter efter sista loppet. Häst betraktas som anländ till banan när nummertecken uthämtats (§37). Ej startande häst skall bära ”EJ” nummerbricka och får använda banan fram till 30 minuter före första start.

OLYCKSFALL
Vänd dig till inskrivningen. Sjukvårdspersonal finns på plats alla tävlingsdagar.

PARKERING
Hästarna lastas i och ur transporter i terminalen utanför paddock B (miljökrav från Mölndals Kommun). Transportfordon parkeras sedan på anvisade platser nedanför defileringsvolten i paddockområdet.

PRISCEREMONI
Prisutdelning sker i alla lopp vid vinnartribunen på publikplats. Iaktta försiktighet vid värmning på tävlingsbanan under pågående prisceremoni.Värmning i bakvarv är ej tillåtet vid segerceremoni.

PROVSTART/BILPROVSTART.
Provstart med bil en timme före första start. Åby har även extra bilprovstart efter defileringen, cirka 3,5 minuter till start i lopp utskrivna upp till 100.000 kr autostart samt i alla 2-åringslopp som körs med autostart. Inför lopp sker provstarterna omedelbart efter avslutad defilering vid markering/startplats ca 2200 m.

PROVTAGNINGSSTALL
Provtagningspersonal möter hästen då den kommer av banan och tar med den till provtagningsstallet i paddock B vid torget.

TID TILL DEFILERING
Anges på skärmar i paddock A + B samt gemensamma utrymmen i paddockområdet. På defileringsvolten information via ekipagekontrollant, se avsnitt ”Defilering”

TID TILL START
Anges på informationstavlor på innerplan. Meddelas även via högtalarna från speaker.

VETERINÄR
Banveterinär samt jourhavande veterinär kontaktas via inskrivningen.

VÄRMNING
Värmning av häst i bak- och rätvarv är tillåtet på tävlingsbanan. På innerbanan är värmning tillåten endast i bakvarv.Vid segerceremoni är värmning i bakvarv förbjuden.  Var uppmärksam på anläggningspersonalens maskiner för banpreparering.

ÖVERNATTNING
Kontakta sekretariatet i god tid före aktuell travdag. Ring Fölet på tel 031-706 66 10.

ÖVRIGT
I syfte att förbättra arbetsmiljön i tävlingspaddocken måste ljud- och bullernivåer hållas nere. Material och inredning är anpassat för detta. Informationstavlor ersätter en stor del av de högtalarutrop som funnits tidigare. Det ställer något högre krav på de aktiva att själva söka information om t.ex. tid till defilering.

Summer Meeting

Summer Meeting drar igång med fokus på hästägare, talanger och publiken!

Summer Meeting drar igång med fokus på hästägare, talanger och publiken!

Summer Meeting drar igång med fokus på hästägare, talanger och publiken!

Under 2014 skapades ett sommarmeeting mellan travbanor i tre länder. Under 2018 fortsätter satsningen och blir bättre än någonsin. På Bjerke i Norge, Åby, Halmstad och Jägersro i Sverige och Charlottenlund i Danmark kommer det köras fina loppserier under de härligaste månaderna på året.

Kontaktuppgifter

JON WALTER PEDERSEN
Sportchef ÅbyTravet
0708-16 33 00

JAN-OLOF MOLIN
Sportchef HalmstadTravet
035-10 91 80

MATS AHLKVIST
Sportchef Jägersro
0762-75 55 65

RENÉ JENSEN
Sportchef Dansk Hesteväddelöb
0709-10 75 21

ARNLIOTH HELTBERG
VD Bjerke
+47 922 52 371

Hitta hit och hitta här

Här finns en vägbeskrivning för dig som kommer med hästar och ska till stallbacken.

Här finns en vägbeskrivning för dig som kommer med hästar och ska till stallbacken.

Här finns en vägbeskrivning för dig som kommer med hästar och ska till stallbacken.

ÅbyTravet ligger i Mölndal, en mil söder om Göteborg. Om du kommer ifrån norr: Kör E6/E20 söderut mot Malmö. Sväng av vid Åbromotet mot ”Mölndal S”. Följ skyltar mot ”Travbana”, sedan följer du skyltar mot ”Åby stall”. Om du kommer ifrån söder: Kör E6/E20 norrut mot Göteborg. Sväng av vid Åbromotet mot ”Mölndal S”. Följ skyltar mot ”Travbana”, sedan följer du skyltar mot ”Åby stall”.

 

Paddocköversikt

paddock_oversikt