The Gr8

2024  körs Åby World Grand Prix med sex miljoner till vinnaren-Nu har Åbytravet planen att köra ett helt nytt lopp dagen före storloppet. Den 9 augusti är datumet där det jobbas för ett helt nytt sätt att köra travlopp.

Idén är heatlopp med två hästar där ett ekipage startar på innerspår och ett ekipage i fjärdespår. I första kurvan så måste hästarna behålla sina spår. På bortre långsidan växlar ekipagen spår så att det blir en kurva vardera på innerspår. Målgång mitt på upploppet vid 2140-metersstarten. Hästarna tävlar två och två. Det blir 4 kvartsfinaler. 2 semifinaler och 1 final

The Gr8
Konceptet:

9 augusti 2024
Åtta hästar – fyra kvartsfinaler, två semifinaler, en final
Hästarna tävlar i  ett varv
Spårbyte på bortre långsidan. Ca 700 till 550 kvar.
Finalen direktsänds i TV4 och ATG erbjuder spel till tävlingsdagen

Endast GR8 körs denna dagen på Åby.

Villkor:

För hästar lägst 600 000 kronor.

Hästarna och kuskarna bjuds in av Åbytravet. Två reservhästar kommer vara tillgängliga. Samtliga åtta hästar seedas.

Prisskala 250 000-100 000-50 000-50 000-12 000-12 000-12 000-12 000

Preliminära tider:

Kvartsfinal 1-16.00

Kvartsfinal 2-16.05

Kvartsfinal 3-16.10

Kvartsfinal 4-16.15

Semifinal 1-16.25- Vinnarna Kvartsfinal 1 och 2

Semifinal 2-16.35- Vinnarna Kvartsfinal 3 och 4

Defilering finalen 17.42

Final 17.50 i TV4

Tiderna och upplägget är preliminärt. Vid frågor ring Kristofer Jakobsson 070 267 0948 eller maila till kristofer.jakobsson@aby.travsport.se

English

Next year, the Åby World Grand Prix will be held with six million SEK for the winner. Now, Åbytravet is planning to introduce a completely new race the day before the main event. August 9th is the date when efforts are being made for an entirely new way of conducting harness racing.

The idea is to have heat races with two horses, where one team starts from the inner track and another from the outside. In the first turn, the horses must maintain their positions. On the backstretch, the teams switch tracks so that each has a turn on the inner track. The finish line is in the middle of the home stretch at the 2140-meter start. The horses compete in pairs. There will be 4 quarterfinals, 2 semifinals, and 1 final.

The Gr8 Concept:

August 9, 2024 Eight horses - four quarterfinals, two semifinals, one final The horses race one lap Track change on the backstretch, approximately 700 to 550 meters remaining The final will be broadcast live on TV4, and ATG will offer betting on race day

Only GR8 will be raced on this day at Åby.

Conditions:

For horses with earnings of at least 600,000 SEK. Horses and drivers are invited by Åbytravet. Two reserve horses will be available. All eight horses will be seeded. Prize scale: 250,000-100,000-50,000-50,000-12,000-12,000-12,000-12,000

Preliminary times:

Quarterfinal 1 - 16:00 Quarterfinal 2 - 16:05 Quarterfinal 3 - 16:10 Quarterfinal 4 - 16:15 Semifinal 1 - 16:25 - Winners of Quarterfinals 1 and 2 Semifinal 2 - 16:35 - Winners of Quarterfinals 3 and 4 Defilering for the final - 17:42 Final - 17:50 on TV4

Times and details are preliminary. For questions about The Gr8 please contact Kristofer Jakobsson at 070 267 0948 or email kristofer.jakobsson@aby.travsport.se.

 

 

© Åbytravet 2024