Tävlingsrutiner

Läs igenom våra tävlingsrutiner inför ditt besök på Åby. Tänk säkerhet och lycka till med din starthäst!

TÄVLINGSRUTINER

På TV-skärmar i stallen visas ”Stallkanalen” dvs tid till defilering, tid till start, loppfilmen och repriser. Du kan skritta av/jogga din häst på defileringsvolten, på innerplanens 800 meters bana. Montéhästar ska sadlas av vid inskrivningen.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TÄVLINGSPADDOCK
Endast behöriga får vistas i paddockområdet.
Hästar har alltid företräde gentemot människor och fordon.
Häst bör ledas för hand av tränare/skötare i paddockområdet, särskilt inom paddock A och B.
Hundar måste vara kopplade. Barnvagnar får EJ finnas på stallbacken. Visa hänsyn och hjälp varandra för största möjliga trivsel och säkerhet.

ALKOTEST
Sker i inskrivningen och är obligatoriskt i alla lopp för körsvenner och ryttare. Körsven och ryttare betraktas som anländ till banan när alkotest genomförts (§ 37).

BARFOTAINFORMATION
Tränaren är skyldig att lämna barfotainformation till inskrivningen senast en timme innan V4/V5/V65/V64/V86/V75-loppen, övriga lopp 15 minuter innan utsatt starttid. Övriga upplysningar gällande barfotainformation finns att få på inskrivningen.

BESTRAFFNING
Meddelas på resultatlistorna som finns i inskrivningen. Måldomarnämnden kontaktar ekipagekontrollanten som meddelar de aktiva under tävlingarna. Ansvaret är dock alltid den aktives.

DEFILERING
Samling på defileringsvolten i vänstervarv, klocka finns för nedräkning. Högtalarbesked från ekipagekontrollanten när defilering kan påbörjas. Defilering i högervarv (bakvarv) samlat och i nummerordning. Häst får vara uppcheckad vid defileringen, men ingen form av huvudstång får användas i defilering på ÅbyTravet.

DISKVALIFIKATION
Meddelas via högtalare genom bandomarnämnden och på informationstavlorna runt banan.

GRINDAR
Defileringsgrinden: 1) vid defilering 2) utfart påbörjad värmning
Huvudgrinden: 1) både ut- och infart värmning 2) materialfel 3) infart efter lopp

GÄSTBOXLISTA
Kan erhållas i stallbacksinfarten och finns anslaget vid inskrivningen. Använd alltid tilldelad box och kontakta inskrivningen vid frågor eller byte.

GÄSTBOXHYRA
360 kr per tillfälle. Fri boxhyra för hästar tränade av Åbylicensierade tränare.

FÖRHÖRSRUM
Finns i inskrivningen för kuskar/ryttare/tränare med möjlighet att se måldomarnämndens översiktsfilm. Kallelse från måldomarnämnden via högtalare.

HOVSLAGARE
Jourhavande hovslagare finns i paddock B, i anslutning till torget.
Tel: 0705-81 03 68

IDENTIFIERING
Identifieringspersonal söker upp häst och tränare vid tilldelad gästboxplats. (Identifieringsregler finns i tävlingsreglementet §§ 36-37.)

KÖRSVENS- OCH TRÄNARRUM
Gästande kuskar, ryttare och tränare aktuell tävlingsdag kan vistas i lokalerna ”A-tränare” och ”B-tränare” bredvid Stalltorget.

MATERIALFEL
Vid materialfel efter defilering körs hästen till defileringsvolten där ekipagekontrollant och materialförvaltaren finns. Materialfelsverkstad med diverse utrustning finns vid defileringsvolten.

MONTÉVÄGNING
Alla ryttare ska vägas efter loppets genomförande. Ut och infart till stallområdet i samband med lopp sker vid defileringsvolten. Vägning innan lopp sker i inskrivningen och skall vara avslutad 40 minuter före aktuellt lopp. Vägning efter lopp skall ske omedelbart efter avslutat lopp av alla ryttare. Företräde har ekipage 1-3 i mål för snabbare resultatredovisning.

NUMMERBRICKOR
Hämtas ut i inskrivningen och återlämnas väl rengjorda senast 15 minuter efter sista loppet. Häst betraktas som anländ till banan när nummertecken uthämtats (§37). Ej startande häst skall bära ”EJ” nummerbricka och får använda banan fram till 30 minuter före första start.

OLYCKSFALL
Vänd dig till inskrivningen. Sjukvårdspersonal finns på plats alla tävlingsdagar.

PARKERING
Hästarna lastas i och ur transporter i terminalen utanför paddock B (miljökrav från Mölndals Kommun). Transportfordon parkeras sedan på anvisade platser nedanför defileringsvolten i paddockområdet.

PRISCEREMONI
Prisutdelning sker i alla lopp vid vinnartribunen på publikplats. Iaktta försiktighet vid värmning på tävlingsbanan under pågående prisceremoni.Värmning i bakvarv är ej tillåtet vid segerceremoni.

PROVSTART/BILPROVSTART.
Provstart med bil en timme före första start. Åby har även extra bilprovstart efter defileringen, cirka 3,5 minuter till start i lopp utskrivna upp till 100.000 kr autostart samt i alla 2-åringslopp som körs med autostart. Inför lopp sker provstarterna omedelbart efter avslutad defilering vid markering/startplats ca 2200 m.

PROVTAGNINGSSTALL
Provtagningspersonal möter hästen då den kommer av banan och tar med den till provtagningsstallet i paddock B vid torget.

TID TILL DEFILERING
Anges på skärmar i paddock A + B samt gemensamma utrymmen i paddockområdet. På defileringsvolten information via ekipagekontrollant, se avsnitt ”Defilering”

TID TILL START
Anges på informationstavlor på innerplan. Meddelas även via högtalarna från speaker.

VETERINÄR
Banveterinär samt jourhavande veterinär kontaktas via inskrivningen.

VÄRMNING
Värmning av häst i bak- och rätvarv är tillåtet på tävlingsbanan. På innerbanan är värmning tillåten endast i bakvarv.Vid segerceremoni är värmning i bakvarv förbjuden.  Var uppmärksam på anläggningspersonalens maskiner för banpreparering.

ÖVERNATTNING
Kontakta sekretariatet i god tid före aktuell travdag. Ring Patrik Österberg på tel 031-706 66 08.

ÖVRIGT
I syfte att förbättra arbetsmiljön i tävlingspaddocken måste ljud- och bullernivåer hållas nere. Material och inredning är anpassat för detta. Informationstavlor ersätter en stor del av de högtalarutrop som funnits tidigare. Det ställer något högre krav på de aktiva att själva söka information om t.ex. tid till defilering.

Smash Into Pieces till Åbytravet 10 augusti

© Åbytravet 2024