Åby informerar:

Åby Travsällskap

Den 28 juni 1936 invigdes Åbyfältets trav- och galoppbana och Åbyfältet blev den sjätte travbanan i landet, men det var många turer innan anläggningen stod färdig. Eldsjälen för projektet, Henning Krafft, tröttnade dock inte. Både Göteborgs och Mölndals stad uppvaktades och efter många förhandlingar och goda kontakter stod Mölndal som segrare. Det nybildade AB Åbyfältet fick dels köpa och dels arrendera mark för en kombinerad trav- och galoppbana, där Västsvenska Trav- och galoppsällskapet stod som arrangör för tävlingarna.

1945 delades sällskapet upp i Västsvenska Travsällskapet och Västsvenska Galoppsällskapet. I oktober 1976 reds dock den sista galopplöpningen för Åbys del och 1980 ombildades Västsvenska Travsällskapet till nuvarande Åby Travsällskap.

MEDLEMSSKAP

Ett medlemsskap i Åby Travsällskap är ett måste för dig med genuint travintresse. Här är du en del i en social gemenskap, där du träffar andra med samma intresse och får ta del av travet på ett annat sätt än vanligt. Våra tävlingar följer du från sällskapets gästrum med tillhörande balkong precis längs med upploppsrakan. Där har du också möjlighet att beställa något att äta och dricka. Att vara medlem i Åby Travsällskap ger dig helt enkelt en ”vip-upplevelse” på banan.

Du får också ta del av intressanta händelser som rör ÅbyTravet i samma stund som pressreleaser går ut till pressen.

Vara med och påverka

Som medlem i Åby Travsällskap är du med och påverkar de beslut som tas gällande verksamheten/föreningen. Detta gör du främst genom att deltaga på föreningsstämman, men även genom den dialog som förs genom t ex Åby Forum. I Åby Forum samlas Åby Travsällskap och dess intresseföreningar för att gå igenom aktuella frågor som rör ÅbyTravet.

Styrelsen måste följa de instruktioner som stämman ger så länge som dessa inte strider mot föreningens stadgar eller lag. Därför är det av stor vikt att du deltar på föreningens stämma. Här kan du bland annat påverka genom att framföra dina åsikter och argument och inte minst delta i röstningen. Du kan såklart också utnyttja din frågerätt, som innebär att varje medlem har rätt att ställa frågor till styrelsen och även få svar på dessa.

Det ska påpekas att stämman bara får besluta i frågor som finns angivna i kallelsen. För att få en viss fråga behandlad på stämman kan man som medlem skicka in en motion till styrelsen. En motion ska innehålla ett tydligt krav eller förslag som stämman kan ta ställning till men i övrigt finns inga bestämmelser om hur motionen ska se ut. I stadgarna framgår när en motion senast ska ha kommit styrelsen tillhanda.

Vill du bli medlem i Åby Travsällskap?

I medlemsskapet (500 kr/kalenderår) ingår:

  • Fri entré för medlem inklusive en gäst
  • Tillgång till gästrummet på tävlingsdagar (om gästrummet är uppbokat är ni välkomna till hästägarläktaren)
  • Möjlighet att prenumerera på Åbys travprogram mot portokostnad (370 kr/kalenderår)

Är du medlem i någon av ÅbyTravets intresseföreningar får du 200 kr i rabatt på medlemsavgiften. För dig under 25 år är medlemskapet gratis!

Varmt välkommen med din ansökan!

Jobba hos oss

Vi söker:

Projektledare/Marknadsansvarig

Projektledare/Marknadsansvarig

Projektledare/Marknadsansvarig

Åbytravet i Mölndal är en av Sveriges äldsta travbanor och numera Europas modernaste. Under våren 2019 öppnar Åby Arena med mässhall, hotell, gym, konferensanläggning och ny restaurang. Det skapar helt nya förutsättningar för att utveckla Åbytravet som både är delägare i arenan och utöver travet driver konferens och restaurangverksamheten.

Åby arrangerar runt 60 st travtävlingar per år och några av våra stordagar som Olympiatravet, Åby Stora Pris och SM med flera är sedan länge starka varumärken och goda ambassadörer för travet. Utöver detta hyrs arenan ut till ett 30-tal ridsporttävlingar samt festivaler och andra evenemang.

För att utveckla travsporten i regionen och i Sverige vill vi förstärka vårt arbete och behöver fler duktiga medarbetare. I en kombinerad ny tjänst så söker vi Projektledare/Marknadsansvarig.

I rollen som Projektledare har du det övergripande ansvaret för Åbytravets större travtävlingar och evenemang. Den primära uppgiften är att utveckla dessa evenemang till att bli ännu bättre varumärkesbärare av Åbytravet samt öka antalet gäster och kunder och deras publikupplevelse som skall bidra till travets utveckling i regionen.

Du är den naturliga ledaren och navet i dessa evenemang och i dialog med sportavdelningen, Åby Mat & Möten och anläggningsavdelningen både planerar och genomför evenemanget enligt den projektplan som tagits fram för att nå de mål som styrelse och ledning beslutat om.

I arbetet ingår: • att leda arbetet med att utveckla våra större evenemang tillsammans med övriga avdelningar • ansvara för genomförandet av dessa evenemang så att målen nås.                                    • Ansvar för övergripande förvaltning av evenemangsbudgeten • Omvärldsbevaka och ansvara för att ta fram nya större, även icke travrelaterade, evenemang som passar in på Åbytravet i samarbete med strategisk säljchef, Sporten och Åby Mat & Möten

I rollen som marknadsansvarig har du det övergripande ansvaret för Åbytravets marknadsstrategi och övergripande erbjudande mot våra olika målgrupper för att positionera och bygga Åbytravets varumärke. Du arbetar med omvärldsbevakning, marknads- och konkurrentanalyser, kundanalyser, segmentering av marknad och kunder.

I dialog med övriga avdelningar är du ansvarig för kontakten med vår media- och kommunikationsbyrå, du ansvarar också för mediaköp. Du arbetar nära våra affärsområden som ansvarar för Sporten och Åby Mat & Möten. Arbetet förutsätter också ett tätt samarbete med strategisk säljchef för Åbytravet avseende prioriteringar i det marknadsstrategiska arbetet.

I arbetet ingår: • Att arbeta fram och implementera en marknadsstrategi i linje med företagets affärsstrategi och mål • Att utforma och implementera större marknadsaktiviteter och kampanjer • Ansvar för förvaltning av marknadsbudgeten

Tjänsten är direkt underställd vd och du är en del av ledningsgruppen.

Din Profil

Vi söker en ambitiös, erfaren och driven person som har stor förmåga att skapa resultat på egen hand och tillsammans med andra. Viktigt för rollen är förutom en god operativ förmåga även en stark förmåga att implementera ett strategiskt perspektiv i arbetet.

Du har dokumenterad erfarenhet av att jobba i en snabb föränderlig miljö och med många parallella fokus. Du förväntas vara drivande i bolagets utveckling i det digitala marknadslandskapet, som du också har god inblick i.

Du kan tänka processinriktat. Det är viktigt att du är lyhörd och intresserad då du kommer arbeta nära verksamheten.

Du har en utbildningsbakgrund som marknadsekonom eller motsvarande och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. God erfarenhet av projektledning är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av hästsport och främst trav är en merit men inget krav och vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med sponsring och partnerskap med dokumenterad säljerfarenhet.

Tjänsten är nyinrättad och är en tillsvidareanställning.

Låter detta intressant eller har du frågor så maila Johan F Lundberg på johanf.lundberg@aby.travsport.se eller ring på 0702-471657.

Välkommen med din ansökan innan 30 april,
vi intervjuar kandidater löpande.