Till aktiva: Tävlingsbanan är stängd måndag 10 maj samt 11 maj fram till kl. 13.00 pga. av mätning.

Till aktiva på stallbacken: Vårt stallcafé är efter de nya restriktionerna tvunget att upphöra med all servering av mat och dryck efter 20:00 och stänga dörrarna 20:30. Förbudet gäller tills vidare..

V75

V75 går ut på att hitta vinnaren i sju lopp. V75 spelas vanligtvis bara på lördagarna. Du vinner på 7, 6 och 5 rätt.

V75 spelas i loppen Avd 1-7, vilket vanligtvis är loppen 5-10. Vilka lopp som ingår i V75 ser du högst upp på sidan för varje lopp.  Radpriset är 50 öre.

Du multiplicerar antalet markeringar (hästar) i de sju V75-loppen med varandra.

Exempel: 2x2x3x1x2x2x1 = 48 rader x 50 öre = 24 kr.

Om ingen har 7 rätt, eller om utdelningen understiger 15 kronor på 5 och/eller 6 rätt, så blir det jackpot och pengar flyttas till nästa veckas 7-rättspott.

Du kan välja att spela endast för 7 rätt (V7). Vinsten blir då 2,5 gånger utdelningen på 7 rätt. Observera att du inte får någon utdelning för 6 eller 5 rätt vid V7.

Vid struken häst får du in en reservhäst. Antingen väljer du reserver själv när du gör dit system annars får du in reserv efter den förutbestämda turordningen.

Om du vill ha hjälp med att välja ut hästarna så kan du använda dig av Harry Boy.

Lunch i Lyon - Öppet!
Travprogrammet till kommande tävlingar
Paralympiatravet
Euro Classic Trot 2023

© Åbytravet 2021