Till aktiva på stallbacken: Vårt stallcafé är efter de nya restriktionerna tvunget att upphöra med all servering av mat och dryck efter 20:00 och stänga dörrarna 20:30. Förbudet gäller fram till den 24:e januari.

Svensk Travsport återinför publikstopp på Sveriges travbanor. Samtliga biljetter kommer att återbetalas.

Åby stallbacke

På Europas modernaste stallbacke finns de mest initierade i sporten, de aktiva och hästägarna.

Här når din produkt fram i rätt miljö vid rätt tillfälle.

Ring Patrik Österberg för mer information på 031-706 66 08 eller maila på patrik.osterberg@aby.travsport.se

Kommande travprogram
Middag i Lyon 18:00-22:00
Publik och Covid-19
Tävlingsdagar 2021

© Åbytravet 2021