Till aktiva på stallbacken: Vårt stallcafé är efter de nya restriktionerna tvunget att upphöra med all servering av mat och dryck efter 20:00 och stänga dörrarna 20:30. Förbudet gäller tills vidare..

Knutsson Rising Star Cup

Knutsson Rising Star Cup är en ungdomsserie som löper från februari till december 2021 med tio omgångar där den körsven med flest poäng är vinnare av serien. Vid lika poäng avgörs serien med bästa placeringar under seriens samtliga omgångar. Körsvenner erhåller poäng i serien enligt prisskalan. Körsvenner som döms för drivningsförseelser fråntas 30 poäng.
För att delta i denna serie krävs att du är under 25 år och kört högst 200 lopp 2020. Poängskala: 150-80-50-40-30-20-10-10.

DATUM FÖR SERIEN 2021
1. Onsdag 3/2 (V86)
2. Lördag 6/3 (V75)
3. Onsdag 14/4 (V86)
4. Onsdag 19/5 (V86)
5. Torsdag 29/7 (V64)
6. Onsdag 25/8 (V86)
7. Onsdag 15/9 (V86)
8. Onsdag 6/10 (V86)
9. Onsdag 3/11 (V86)
10. Onsdag 22/12 (V86) - FINAL

STÄLLNING | EFTER OMGÅNG 3

Halme Henna 200
Mifsud Tyler 170
Ekberg William 150
Karlsson Max 90
Cracchiolo Christian 80
Knutsson Anton 80
Olsson Jacobsen Sophia 80
Bardun Jonathan 50
Karlsson Wilma 40
Nissen Christian 40
Stoum Stian 40
Gustavsson Hannah 30
Lövdal Andreas 30
Olsson Klas 30
Kolgjini Dante 20
Carlsson Elias 10
Lindblom Carl Philip 10
Sejer Christian 10
Lunch i Lyon - Öppet!
Köp Paravulgate - Få tre nummer av Travronden på köpet!
Paralympiatravet
Euro Classic Trot 2023

© Åbytravet 2021