Funktionärer

Åby Funktionärsförening är en intresseförening bestående av ÅbyTravets tävlingsfunktionärer.

STYRELSE:

Ordförande: Magnus  Sjölund
Kassör: Ida Lindström
Sekreterare: Peter Strömvall
Styrelseledamöter: Marlene Hammargren och Roger Lidberg
Styrelsesuppleanter: Åsa Carlström och Håkan Enyck
Revisor: Thomas Lindholm
Revisorssuppleant: Daniel Hult
Valberedning: Steen Halberg och Magnus Eriksson
Utbildningsansvarig: Marlene Hammargren
Resekommitté: Ida Lindström, Steen Halberg och Peter Strömvall

 

Till funktionärsföreningens medlemssida
Köp dina biljetter och menypaket till 2022 års travtävlingar här. 0 kr på vardagstrav
Legolas minne 10 december - biljetter ute nu!
Julshow 21 december

© Åbytravet 2022