Funktionärer

Åby Funktionärsförening är en intresseförening bestående av ÅbyTravets tävlingsfunktionärer.

STYRELSE:

Ordförande: Magnus  Sjölund
Kassör: Ida Lindström
Sekreterare: Peter Strömvall
Styrelseledamöter: Marlene Hammargren och Roger Lidberg
Styrelsesuppleanter: Åsa Carlström och Håkan Enyck
Revisor: Thomas Lindholm
Revisorssuppleant: Daniel Hult
Valberedning: Steen Halberg och Magnus Eriksson
Utbildningsansvarig: Marlene Hammargren
Resekommitté: Ida Lindström, Steen Halberg och Peter Strömvall

 

Till funktionärsföreningens medlemssida
Algot Scotts Minne 1 april med familjedag
Paralympiatravet

© Åbytravet 2023