Åby Damklubb

Åby Damklubb bildades 1986 och är en intresseorganisation inom Åby Travsällskap, vars främsta uppgift är att värna om tjejerna inom travsporten.

Klubben har ca 70 medlemmar inom olika kategorier som alla på något sätt har anknytning till travet. Förutom detta har Damklubben en hel del andra funktioner såsom hjälpa till vid olika arrangemang som anordnas vid Åbytravet, regelbundet hålla aktiviteter på tävlingsdagarna, andelsförsäljning, anordna studie- och trivselresor för medlemmarna och sponsra klubbens kvinnliga körsvenner i olika sammanhang.

Medlemskap kostar 50 kr/år – Postgiro 72 18 52-2

ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Olofsson 0300-541464 el 0708-908533, ann-kristin@olofsson.homedns.org eller ann-kristin.olofsson@aby.travsport.se

KASSÖR

Marianne Henriksson 031-987188

SEKRETERARE

Ann-Charlotte Svahn 031-7954267, ann-charlotte.svahn@aby.travsport.se

LEDAMÖTER

Elsie Andersson 031-877533
Ulla Gustafsson 031-917750
Ann Jansson 031-288957
Ingrid Larsson 031-442994
Anita Gademyr 0300-27703
Gulli Rudqvist 031-274317
Margareta Cederholm

REVISORER

Barbro Östensson
Jeanette Gustafsson

Algot Scotts Minne 1 april med familjedag
Paralympiatravet

© Åbytravet 2023