Åby informerar:

Åby Travsällskaps ungdomsstipendium

Är du ungdom (upp till 25 år), verksam inom Åby Travsällskap och brinner för travsporten? Då ska du såklart söka Åby Travsällskaps ungdomsstipendium, vilket är avsett att årligen lämna stöd till ungdom som önskar utbilda och vidareutveckla sig inom travsporten.

Ungdomsstipendium

Ta chansen och sök stipendium

År 2001 grundades ungdomsstipendiet av Harry Karlsson, som varje år delas ut till en ung och lovande inom travet. Stipendiaten utses av en kommitté som består av representanter från Åby Travsällskap.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av ungdom, upp till 25 år, verksam inom Åby Travsällskaps upptagningsområde, som tidigare visat engagemang och motivation inom travsporten och som önskar utbilda och vidareutveckla sig inom travsporten. Även organisation/ enskild person kan ansöka om stöd för projekt som avser verka för utvecklingen av ÅbyTravets ungdomsverksamhet.

Ansökan

I din ansökan skall du presentera dig och din bakgrund samt utförligt precisera vad stipendiet skall användas till.

Ansökan skall innehålla

  • sedvanliga personuppgifter
  • personlig beskrivning av Dig själv och Dina ambitioner
  • tidigare verksamhet, meriter, utbildning
  • beskrivning av vad Du avser använda stipendiet till
  • tidsplan för det Du beskrivit enligt ovan referenser

Beslutsgång

En stipendiekommitté bestående av representanter från Åby Travsällskap beslutar årligen om vem eller vilka som tilldelas stipendiet. Stipendiaten utses på grundval av insända handlingar där en helhetsbedömning görs av den sökande och dess ändamål med stipendiet. På dessa grunder sker också en bedömning av stipendiets belopp, där 20 000 kr är det högsta beloppet.

Samtliga sökande till stipendiet meddelas skriftligen om beslutet.

Utdelning

Tillkännagivandet av den/de som erhållit stipendiet sker i samband ÅbyTravets Gala varje år.

Redovisning

Samtliga stipendiater ansvarar själv för genomförandet av det han/hon i sin ansökan sökt stipendier för. Stipendiaten skall, i efterhand, till Åby Travsällskap skriftligen redovisa användningen av stipendiet.

Ansökningstid

Ansökan skall vara Åby Travsällskap tillhanda senast 1 februari 2018. Ansökan skickas till: Åby Travsällskap, ”Åby Travsällskaps ungdomsstipendium”, Box 133, 431 22 Mölndal.

För övriga bestämmelser hänvisas till stadgarna.

Tidigare stipendiater

Stipendiat 2013 Jennifer Oscarsson

Årets ungdomsstipendiat har i sin ansökan visat sin målmedvetenhet gällande sin yrkeskarriär inom travsporten. Hon har visat stor talang som körsven och får oftast ut mycket av hästarna med små medel.

Hon har inställningen att hon har vad som krävs och är alltid glad och positiv, vilket stimulerar sporten.

För att ytterliggare förkovra sig inför sin kommande karriär som proffstränare i Sverige hoppas vi att detta stipendium kommer till god nytta för henne.

Detta gör Jennifer Oscarsson till årets ungdomsstipendiat.

Hon tilldelas 15 000 kr för att resa till USA och studera hur de tränar häst där.

Vi önskar henne lycka till i sin fortsatta travsportskarriär!

/Stipendiekommittén

 

Stipendiat 2011 Jonna Jinesjö

Årets ungdomsstipendiat har i en mycket tydlig ansökan visat sin målmedvetenhet gällande sin yrkeskarriär. Hon har fallenhet för att både träna och köra samt varit ett föredöme för andra både på och utanför travovalen.

Hon har en långsiktig plan och tydliga målsättningar som överensstämmer med det vi önskar se inom travsporten.

För att ytterligare förkovra sig inför en kommande karriär som A-tränare hoppas vi att detta stipendium kommer till god nytta för henne.

Detta gör Jonna Jinesjö till årets ungdomsstipendiat.

Hon tilldelas 15 000 kr för att resa till USA för att lära sig mer om den amerikanska travsporten.

Vi önskar henne lycka till i sin fortsatta travsportkarriär!

/Stipendiekommittén

 

Stipendiat 2012 Josefine Ivehag

Årets ungdomsstipendiat har i en mycket tydlig ansökan visat sin målmedvetenhet gällande sin yrkeskarriär inom framförallt montésporten. Hon har visat engagemang och är en väldigt skicklig montéryttare med talang för att få hästarna att prestera.

Hon är alltid glad och framåt, en inställning som stimulerar sporten.

För att ytterligare förkovra sig inför en kommande karriär som en av de bästa montéryttarna i Sverige hoppas vi att detta stipendium kommer till god nytta för henne.

Detta gör Josefine Ivehag till årets ungdomsstipendiat.

Hon tilldelas 15 000 kr för att resa till Frankrike och studera träning och förbättra sin ridteknik.

Vi önskar henne lycka till i sin fortsatta travsportkarriär!

/Stipendiekommittén

Stipendiat 2010 Fredrik Berg

Årets ungdomsstipendiat har en gedigen travbakgrund där han genom ponnytravet har lagt grunden till den fortsatta utvecklingen inom sporten. Han visar stor ambition och målmedvetenhet och även en vilja att utvecklas för att komma vidare i en karriär som egen tränare.

2009 var han en av 15 utvalda deltagande i Travets Talanger och nominerad till Årets Lärling på ÅbyTravet.

I sin stipendieansökan har han redogjort för sina målsättningar som överensstämmer med de vi önskar se inom travsporten samt att han har målsättningen att hela tiden vidareutvecklas.

Detta gör Fredrik Berg till årets ungdomsstipendiat.

Han tilldelas 15 000 kr för att resa till USA för att ytterligare förkovra sig inom unghästträning.

Vi önskar honom lycka till i sin fortsatta travsportkarriär!

/Stipendiekommittén