Åby informerar:

Summer Meeting - med fokus på hästägarna!

Summer Meeting

Summer Meeting – med hästägarna i fokus!
Under 2014 skapades ett sommarmeeting mellan travbanor i tre länder. Under 2019 fortsätter satsningen och blir ännu bättre. På Bjerke i Norge, Åby, Halmstad och Jägersro i Sverige och Charlottenlund i Danmark kommer det köras fina loppserier under de härligaste månaderna på året.

Senaste nytt
För senaste nytt om Summer Meeting följ oss på Twitter: @Summermeeting och SummerMeeting på Facebook.

Summer Meeting 2018

Summer Meeting Oslo

Summer Meeting Oslo är en loppserie där finalen avgörs på Bjerke.

Summer Meeting Oslo är en loppserie där finalen avgörs på Bjerke.

Summer Meeting Oslo är en loppserie där finalen avgörs på Bjerke.

Försök:
18/5 Charlottenlund – Högst 228.288 DKK. 2000 meter Autostart. Förstapris 25.000 DKK.
21/5 Halmstad –  Högst 305.375 SEK. 1640 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
22/5 Jägersro –  Ston högst 458.062 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
23/5 Bjerke –  Högst 300.000 NOK. 2100 meter. Autostart. Förstapris 30.000 NOK.
31/5 Åby – Högst 305.375 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 40.000 SEK.

Final (YesBox-Summer Meeting Oslo, final):
För hästar som har kvalat in via försök i Summer Meeting Oslo
9/6 Bjerke 2100 meter. Autostart. Förstapris 100.000 NOK. 10 startande.

Från varje försök (5 st) kvalar 2 stycken hästar in. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lottning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan.

Genom giltig strykningsorsak (innan anmälan för finalen har gått ut) för en av de 10 hästar som har kvalat in till final, kan arrangörsbanan välja bland de hästar som har startat i försöken. Detta gäller också om en/flera hästar har kvalat in till finalen mer än en gång.

Summer Meeting Mares

Summer Meeting Mares är en stoserie där finalen körs på Jägersro.  

Summer Meeting Mares är en stoserie där finalen körs på Jägersro.  

Summer Meeting Mares är en stoserie där finalen körs på Jägersro.  

Försök:
28/4 Åby
Lovely Godivas lopp – 5-åriga ston. 2140 meter. Autostart. Förstapris 300.000 SEK.
13/5 Charlottenlund
3-10 åriga ston. 2000 meter. Autostart. Förstapris 100.000 DKK.
10/6 Bjerke
3-10 åriga ston. 1609 meter. Autostart. Förstapris 200.000 NOK.
7/7 Halmstad
3-10 åriga ston. 1640 meter. Autostart. Förstapris 100.000 SEK.

Final:
31/7 Jägersro
Vittsjöborgs Stolopp – 3-10 åriga ston. 1609 meter. Autostart. Förstapris 200.000 SEK.

Vinnaren av försöken kvalar in till finalen på Jägersro. Vid dött lopp kvalar båda hästarna in till finalen. Hästen som har mest poäng i serien (utan at ha vunnit ett försök) efter de fyra försöken är kvalificerat för finalen. Poäng till startande hästar i de fyra försök enligt denna fördelning: 25-15-10-8-6, samt 4 poäng till övriga som fullföljer loppet (OBS – inga poäng till diskvalificerade eller distanserade hästar). Vid dött lopp mellan platserna 1-5 tilldelas båda hästarna poäng för den placering hästen får. Vid samma poäng efter de fyra försöken ges fördel till hästen med bäst placeringar (därefter lottning).

De övriga startande i finalen tas ut efter vanlig anmälan. Startspåren i finalen lottas som vanligt.

Summer Meeting Halmstad

Summer Meeting Halmstad är en loppserie där finalen avgörs på Halmstadtravet.

Summer Meeting Halmstad är en loppserie där finalen avgörs på Halmstadtravet.

Summer Meeting Halmstad är en loppserie där finalen avgörs på Halmstadtravet.

Försök:
14/6 Åby – Högst 700.000 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
20/6 Jägersro – Ston högst 1.050.000 SEK. 1640 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
20/6 Bjerke – Högst 687.680 NOK. 2100 meter. Autostart. Förstapris 30.000 NOK.
23/6 Charlottenlund – Högst 523.285 DKK. 2000 meter. Autostart. Förstapris 25.000 DKK.
25/6 Halmstad – Högst 700.000 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.

Final:
För hästar som har kvalat in via försök i Summer Meeting Halmstad
5/7 Halmstad 2140 meter. Autostart. Förstapris 100.000 SEK. 10 startande.

Från varje försök (5 st) kvalar 2 stycken hästar in. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lottning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan.

Genom giltig strykningsorsak (innan anmälan för finalen har gått ut) för en av de 10 hästar som har kvalat in till final, kan arrangörsbanan välja bland de hästar som har startat i försöken. Detta gäller också om en/flera hästar har kvalat in till finalen mer än en gång.

Summer Meeting Stayer

Summer Meeting Stayer är en serie där finalen körs på Åby.

Summer Meeting Stayer är en serie där finalen körs på Åby.

Summer Meeting Stayer är en serie där finalen körs på Åby.

Försök:
13/5 Charlottenlund
2950 meter. Tillägg v. 425.001/850.001 DKK. Förstapris 100.000 DKK.
10/6 Bjerke
Dagligvarehandelens Stayerlöp – 3140 meter. Tillägg v. 450.001/1.000.001 NOK. Förstapris 200.000 NOK.
5/7 Halmstad
3140 meter. Tillägg v. 600.001/1.300.001 SEK. Förstapris 150.000 SEK.
31/7 Jägersro
Malmö Stads Pris – 3140 meter. Tillägg v. 600.001/1.500.001 SEK. Förstapris 250.000 SEK.

Final:
11/8 Åby
Åby Stora Pris – 3140 meter. Autostart. Förstapris 2.000.000 SEK.

Hästen som har mest poäng efter de fyra försöken är direktkvalificerad för finalen som är Åby Stora Pris*. Poäng till startande hästar i de fyra försök enligt denna fördelning: 25-15-10-8-6, samt 4 poäng till övriga som fullföljer loppet (OBS – inga poäng till diskvalificerade eller distanserade hästar). Vid dött lopp mellan platserna 1-5 tilldelas båda hästarna poäng för den placering hästen får. Om häst startar i tre av de fyra försöken ges dubbla poäng. Vid samma poäng efter de fyra försöken ges fördel till hästen med bäst placeringar (därefter lottning).

*denna häst får välja startspår först – övriga hästar lottas på resterande lediga spår. De övriga startande hästar finns således (det kan starta 12 hästar i finalen): 1 häst kvalar in via ett försök på Axevalla den 21/7 (2640 meter. Autostart – Gulddivisionen). 4 hästar via wildcards från Åby.
6 hästar via vanlig anmälan.

 

Summer Meeting Copenhagen

Summer Meeting Copenhagen är en loppserie där finalen avgörs på Charlottenlund.

Summer Meeting Copenhagen är en loppserie där finalen avgörs på Charlottenlund.

Summer Meeting Copenhagen är en loppserie där finalen avgörs på Charlottenlund.

Försök:
5/8 Charlottenlund
Högst 120.000 DKK. 2000 meter. Autostart. Förstapris 25.000 DKK.
6/8 Halmstad
Högst 160.524 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
7/8 Jägersro
Ston högst 240.770 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
8/8 Bjerke
Högst 157.688 NOK. 2100 meter. Autostart. Förstapris 30.000 NOK.
10/8 Åby
Högst 160.524 SEK. 1640 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.

Final:
25/8 Charlottenlund
2000 meter. Autostart. Förstapris 80.000 DKK. 10 startande. För hästar som har kvalat in via försök i Summer Meeting Copenhagen

Från varje försök (5 st) kvalar 2 stycken hästar in. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lottning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan.

Genom giltig strykningsorsak (innan anmälan för finalen har gått ut) för en av de 12 hästar som har kvalat in till final, kan arrangörsbanan välja bland de hästar som har startat i försöken. Detta gäller också om en/flera hästar har kvalat in till finalen mer än en gång.

Summer Meeting Monté

Summer Meeting Monté är en montéserie där finalen kommer att köras på Bjerke.

Summer Meeting Monté är en montéserie där finalen kommer att köras på Bjerke.

Summer Meeting Monté är en montéserie där finalen kommer att köras på Bjerke.

Försök – alla lopp är ”free for all”:

14/4 Jägersro
1640 meter. Autostart. Förstapris 40.000 SEK. 10 startande.
28/4 Åby
2140 meter. Autostart. Förstapris 125.000 SEK. 10 startande.
13/5 Charlottenlund
2000 meter. Autostart. Förstapris 25.000 DKK. 10 startande.
16/5 Bjerke
1609 meter. Autostart. Förstapris 30.000 NOK. 10 startande.
21/5 Halmstad
1640 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK. 10 startande.

Final:
10/6 Bjerke
Kingsrød Tradings Montélopp. 1609 meter. Autostart. Förstapris 100.000 NOK. 10 startande.*

Vinnaren av försöken kvalar in till finalen på Bjerke. Vid dött lopp kvalar båda hästarna in till finalen. De övriga startande i finalen tas ut efter vanlig anmälan (se Bjerkes propositioner). Startspåren i finalen lottas som vanligt.

*Vinnaren av finalen är direktkvalificerad till Nordic Monté Trophy på Åby torsdag den 28 juni.

Summer Meeting Talents

Summer Meeting Talents är en serie där finalen körs på Åby.

Summer Meeting Talents är en serie där finalen körs på Åby.

Summer Meeting Talents är en serie där finalen körs på Åby.

För kuskar födda 1993 eller senare (oavsett licenstyp – dock inte A-licens).

Försök – Högst 140.000 SEK – 137.536 NOK – 104.664 DKK – AUTOSTART
28/5 Halmstad
för kuskar med licens i Sverige*. Förstapris 30.000 SEK
6/6 Bjerke
för kuskar med licens i Norge. Förstapris 30.000 NOK.
9/6 Charlottenlund
för kuskar med licens i Danmark. Förstapris 20.000 DKK.
12/6 Jägersro
för kuskar med licens i Sverige*. Förstapris 30.000 SEK.
14/6 Åby
för kuskar med licens i Sverige*. Förstapris 30.000 SEK.

Final:
28/6 Åby
För kuskar inkvalade till finalen. 2140 m auto. Förstapris 50.000 SEK. Segrande kusk vinner en studieresa värd 20.000 SEK.

De två främst placerade kuskarna från varje försök går vidare till finalen (vid dött lopp på andraplats gäller lottning bland kuskarna). Om en kusk är avstängd i samband med finalen väljer banan/landet ut en ny representant. Lottning av körsvenner på respektive häst i finalen.

*om en kusk redan har kvalat in till final så erhåller trean i respektive försök dennes plats i finalen för Summer Meeting Talents. Om även trean är kvalificerad så erhåller fyran platsen osv.

Två reservhästar uttages om möjligt.

Summer Meeting Cup

Dundersuccén fortsätter! I samband med Åby Stora Pris-helgen fredagen den 10 augusti arrangeras Summer Meeting Cup, en fotbollsturnering där Sveriges travelit möts i rafflande fotbollsmatcher.

Dundersuccén fortsätter! I samband med Åby Stora Pris-helgen fredagen den 10 augusti arrangeras Summer Meeting Cup, en fotbollsturnering där Sveriges…

Dundersuccén fortsätter! I samband med Åby Stora Pris-helgen fredagen den 10 augusti arrangeras Summer Meeting Cup, en fotbollsturnering där Sveriges travelit möts i rafflande fotbollsmatcher.

Matcherna spelas på Åbyvallen, ett stenkast från travbanan.

Mer info kommer!

 

Summer Meeting Fall

Summer Meeting-banorna förlänger sommarkänslan med en loppserie under hösten. I Summer Meeting Fall går finalen på Bjerke.

Summer Meeting-banorna förlänger sommarkänslan med en loppserie under hösten. I Summer Meeting Fall går finalen på Bjerke.

Summer Meeting-banorna förlänger sommarkänslan med en loppserie under hösten. I Summer Meeting Fall går finalen på Bjerke.

Försök:
28/10 Charlottenlund
Högst 152.192 DKK. 2000 meter Autostart. Förstapris 25.000 DKK.
31/10 Jägersro
Högst 203.583 SEK. 1640 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
1/11 Åby
Högst 203.583 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 40.000 SEK.
4/11 Halmstad
Ston högst 305.374 SEK. 2140 meter. Autostart. Förstapris 30.000 SEK.
7/11 Bjerke
Högst 200.000 NOK. 2100 meter. Autostart. Förstapris 30.000 NOK.

Final:
17/11 Bjerke
2100 meter. Autostart. Förstapris 100.000 NOK. 10 startande.
Summer Meeting Fall, final. För hästar som har kvalat in via försök i Summer Meeting Bjerke

Från varje försök (5 st) kvalar 2 stycken hästar in. Inkvalad häst är skyldig att starta i finalen. Vid dött lopp går hästen/hästarna med mest poäng vid startanmälan till försöket vidare (därefter lottning), således är det alltid 2 hästar från varje försök som går vidare. Spåren i finalen lottas som vanligt. För alla försök gäller att tvångsprissumman beräknas ut ifrån gällande regler för landet där försöket körs. Om försök inte körs så kvalificerar sig de två hästarna med mest startpoäng vid anmälan.

Genom giltig strykningsorsak (innan anmälan för finalen har gått ut) för en av de 10 hästar som har kvalat in till final, kan arrangörsbanan välja bland de hästar som har startat i försöken. Detta gäller också om en/flera hästar har kvalat in till finalen mer än en gång.