031 - 706 66 00
info@aby.travsport.se

Damklubben

Åby Damklubb bildades 1986 och är en intresseorganisation inom Åby Travsällskap, vars främsta uppgift är att värna om tjejerna inom travsporten.

Klubben har ca 70 medlemmar inom olika kategorier som alla på något sätt har anknytning till travet. Förutom detta har Damklubben en hel del andra funktioner såsom hjälpa till vid olika arrangemang som anordnas vid Åby Travet, regelbundet hålla aktiviteter på tävlingsdagarna, andelsförsäljning, anordna studie- och trivselresor för medlemmarna och sponsra klubbens kvinnliga körsvenner i olika sammanhang.

Medlemskap kostar 50 kr/år – Postgiro 72 18 52-2

KONTAKT

ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Olofsson 0300-541464 el 0708-908533, ann-kristin@olofsson.homedns.org eller ann-kristin.olofsson@aby.travsport.se

KASSÖR

Marianne Henriksson 031-987188

SEKRETERARE

Ann-Charlotte Svahn 031-7954267, ann-charlotte.svahn@aby.travsport.se

LEDAMÖTER

Elsie Andersson 031-877533

Ulla Gustafsson 031-917750

Ann Jansson 031-288957

Ingrid Larsson 031-442994

Anita Gademyr 0300-27703

Gulli Rudqvist 031-274317

Margareta Cederholm

REVISORER

Barbro Östensson

Jeanette Gustafsson

Lunch i Lyon
Bruce Springsteen 70 - Tribute
Glenn Strömberg 25 september
Svenskt Mästerskap 12 oktober

© Åbytravet 2019