Publik och Covid-19

Nya regler för publik på travtävlingar från 1 juli

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att lätta på restriktionerna gällande allmänna sammankomster vid kultur- och sportevenemang från och med 1 juli. Därför finns nu också möjligheten för alla travbanor att ta in ett begränsat antal personer på publikplats i samband med travtävlingar. Dock kommer stallbackarna tillsvidare att fortsatt vara strikta arbetsplatser under tävlingsdagarna.

Den enskilda banan avgör hur publiken har möjlighet att följa tävlingarna på plats, alla banor kommer alltså inte att hantera publikfrågan exakt lika. En sak har dock alla banorna enats om, och det gäller beslutet om stallbackarna. Så länge myndigheterna har restriktioner gällande antal personer vid allmänna sammankomster så kommer stallbacken att vara stängd.

- Det är fortsatt nödvändigt att skilja på stallbacken som är en arbetsplats och publikplatsen som myndigheterna definierar som allmän sammankomst. Sverige har fortfarande olika regler för arbetsplatser, publika ytor och restauranger, därför behöver dessa också vara tydligt avgränsade och uppdelade. Det innebär tyvärr att hästägare tillsvidare inte får träffa sina hästar på stallbacken, men nu ges i alla fall större möjlighet att närvara på tävlingen som publik, säger Per Wetterholm, tf sportchef på Svensk Travsport.

 

Publik inomhus, utomhus och restaurang på Åbytravets travtävlingar

Folkhälsomyndigheten har satt begränsningar i antal personer som får släppas in på publikplats beroende på om det är inomhus eller utomhus och om det är tilldelad sittplats eller inte.

 

Inomhus: 50 personer
Inomhus sittande: 300 personer (Åbytravet har valt att tillämpa detta i restauarang Lyon. Förbokning krävs) BOKA DIN RESTAURANGPLATS HÄR
Utomhus: 600 personer (Åbytravet har valt att tillämpa detta på publikplats. Förköp av biljetter krävs.)  KÖP DIN BILJETT HÄR
Utomhus sittande: 3000 personer

 

Vissa scenarier kan kombineras, så länge inte totala maxgränsen för respektive utomhus/inomhus passeras. De olika travbanorna arbetar nu med att förbereda sina anläggningar för att kunna ta emot det antal besökare som deras anläggningar och lokala smittläge tillåter. Det finns nämligen fortsatt lokala restriktioner som kan begränsa antalet besökare vid allmänna sammankomster. Det kommer att vara de lokala travsällskapen som ansvarar för beslut och kommunikation kring vilka publikmöjligheter som erbjuds vid olika tävlingsdagar.

Utöver publikplats finns som tidigare också möjligheten att ha restauranger på travbanan öppna. Här gäller fortsatt de restriktioner som gäller alla restauranger, exempelvis högst åtta personer per bord, möjlighet att hålla avstånd, endast bordsbeställning, etc. De personer som sitter på restaurangen kan heller inte röra sig fritt på arenan utan måste hålla sig i restauranglokalen.
Den smittskyddsnivå som börjar gälla från 1 juli kallar Folkhälsomyndigheten nivå 3. Den dagen regeringen beslutar om nivå 2 kommer motsvarande regler gälla men då med högre maxtak för antal åskådare. Det är först i nivå 1 som det inte längre finns några restriktioner för publik på travbanor och andra arenor. Vilka datum Sverige kan nå nivå 2 och nivå 1 vet vi idag inte, men travbanorna kan nu förbereda sig på ett bra sätt inför detta.

Svensk Travsport 210520

Beslutet gäller tills vidare. Svensk Travsport fortsätter att följa utvecklingen och återkommer med mer information om och när nya beslut tas.

 

Här kan du läsa med om vad det är som gäller

Nya regler för publik på travbanorna

Direktiv för aktiva

 

 

 

Köp biljett
Publik och Covid-19
Sommaraktiviteter på Åby Travskola
Åby Stora Pris 14 augusti

© Åbytravet 2021