Covidbevis – detta gäller på Åbytravet

Åbytravet informerar om Covidbevis samt vad som gäller just nu på Åbytravet.

Sedan 1 december krävs vaccinationsbevis för all banpublik och för hästägare på stallbacken, allt för att ett besök på Åbytravet ska vara så säkert som möjligt.
De nya åtgärderna från Folkhälsomyndigheten innebär bland annat att endast sittande gäster tillåts på serveringsställen inomhus, max åtta personer per sällskap samt avstånd mellan sällskapen.

Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker allmänna sammankomster med fler än 100 personer, som vid till exempel travtävlingar, måste kunna visa upp ett giltigt covidbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021. Det gäller samtliga i sällskapet som fyllt 18 år och på samtliga publika ytor, restauranger och publikplats. Utan giltigt Covidbevis blir man inte insläppt på Åbytravet

Covidbevisen, ibland kallade covidpass eller vaccinationsbevis, har en begränsad giltighetstid och kan behöva förnyas. Kontrollera giltighetstiden på era covidbevis i tid före ert travbesök. Har giltighetstiden passerats är det enkelt att förnya covidbeviset genom att besöka webbplatsen covidbevis.se. Alla som har vaccinerats med två eller tre doser kan skaffa vaccinationsbevis på covidbevis.se.

För Åbytravets del, med stora disponibla ytor, innebär det att stora inneläktaren är öppen för sittande publik. Orangeriet och Lyon är öppet för sittande matgäster.

 • Den 1 december gäller obligatorisk Covidpass för alla besökare till Åbytravet under tävlingsdagar. Detta gäller samtliga gäster till våra restauranger och våra publikaytor såväl inomhus som utomhus.
 • Ett giltigt Covidpass visas i entrén i samband med din evenemangsbiljett. Kontrollera noggrant giltighetstiden på ditt Covidpass.
 • För att hämta ditt Covidpass så besök covidbevis.se 
 • De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte.
 • För Tränare, skötare, kuskar, transportörer och funktionärer som anländer via stallbacksentré för att utföra sitt arbete behövs inte Covidpass.
 • Just nu är det inte tillåtet att gå från stallbacken till publikplats.
 • Stallbacken är fortsatt tillgänglig för hästägare, men inskrivningen är en strikt arbetsplats, öppen endast för de som arbetar med tävlingarna. Stallfiket håller öppet för besökare som har tillträde till stallbacken.
 • Att vistas på publikplats utan giltigt Covidpass är förbjudet
 • Du behöver alltså ha med dig biljett, giltigt vaccinationsbevis samt legitimation när du kommer till entrén på Åbytravet. Detta gäller även om du som hästägare.

Du som besöker Åbytravet tänk på följande:

 • Stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symtom, även milda.
 • Håll avstånd till andra i köer, på publikplats och toaletter.
 • Handsprit finns utplacerad på arenan. Använd den.

För frågor, vänligen kontakta info@aby.travsport.se

För att delta på evenemang i Sverige krävs att:

 • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
 • Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin
 • Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)
 • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Svensk Travsport har sammanställt en FAQ gällande vaccinationsbevis på svenska travbanor som du hittar nedan:

FAQ – Vaccinationsbevis

Kan jag komma med ett negativt Covidtest?
Nej det är enbart vaccinationsbevis som gäller

Vad gäller för hästägare?
De räknas som publik och behöver ett vaccinationsbevis.

Vad gäller på stallbacken?
Du som inte har stallbacken som arbetsplats behöver uppvisa vaccinationsbevis tillsammans med ID och giltig biljett och går in via huvudentrén på Åbytravet.

Behöver jag ett vaccinationsbevis för restaurangbesök?
Ja, Åbytravet har valt vaccinbevis för hela arenan. Läs nedan.

Restauranger innefattas inte av kravet på vaccinationsbevis. På många banor är det dock svårt för banan som arrangör att säkerställa att grupperna inte blandas därför måste man göra kontrollen av vaccinationsbevis vid entrén till arenan. Om banan väljer att separera restaurangen måste varje enskild bana ansvara för att det går att genomföra ett säkert restaurangbesök om man inte väljer att ha vaccinationsbevis. Med vaccinationsbevis så är det ingen skillnad på inne-, ute- eller restaurangytor.

Kan jag komma in utan vaccinationsbevis?
Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.

Var skaffar jag ett vaccinationsbevis med e-legitimation?
Har du en e-legitimation kan du ladda ner eller skriva ut ett från www.covidbevis.se

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis utan e-legitimation?
Har du inte möjlighet att använda en e‑legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis via blankett som du hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats. Där väljer du den blankett som bäst passar dina förutsättningar, fyller i den och postar den.

Hur är det med personal och funktionärer på travbanan?
De räknas till verksamhetskritisk personal och innefattas inte av kravet.

Covidbevis.se
http://www.covidbevis.se/

Länkar Ehälsomyndigheten
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/du-som-inte-anvander-e-legitimation-eller-saknar-folkbokforingsadress/

 

Information till allmänheten om covid-19 : Krisinformation från myndigheter (MSB: Alla myndigheters info om covid-19 viruset)

Vi kommer att uppdatera informationen löpande så vi rekommenderar att ni besöker den här sidan återkommande (senast uppdaterad 2022-01-03).

 

Köp dina biljetter och menypaket till 2022 års travtävlingar här. 0 kr på vardagstrav
Åby Stora Pris 13 augusti
Lunchtrav 18 augusti
Svenskt Mästerskap 8 oktober - Biljettsläpp 19/8

© Åbytravet 2022